De Gezichten Van De Geliefde

Dr. Michael Laitman

Overeenkomstig onze natuur, de aard van onze daden, zijn we ontvangers. Hoe meer je echter ontvangt om te geven, hoe verder je bent als gever. De daad zelf verandert niet, alleen je intentie. Dat verandert je van een ontvanger in een gever.

Voelt de Schepper dat? Het is mogelijk om te zeggen, dat er voor de Gever niets verandert, maar alleen voor het menselijk wezen. Aan volmaaktheid valt niets toe te voegen. Al Zijn antwoorden en indrukken komen eigenlijk tot uitdrukking in jou, in het beeld van de Schepper dat jij hebt gevormd.

Door de hulp hiervan kan je jezelf in overeenstemming brengen met Hem: het lijkt voor jou, dat er veranderingen plaatsvinden in Hem, dat je Hem meer of minder genoegen verschaft. Je lijdt of je beleeft vreugde dankzij Hem, afhankelijk van de mate waarin Hij lijdt door jou of vreugde beleeft aan jou, enzovoort.

Al deze vormen van verbintenis ontvouwen zich alleen in het schepsel om het te verheffen naar het niveau van de Schepper, om het schepsel namelijk te vervullen met de volmaaktheid, die komt van de eigenschap van geven. Het blijkt dat de Schepper nu juist met het schepsel speelt om het te ontwikkelen.

Op dezelfde manier laten we aan kinderen verschillende gezichten zien: we lachen met hen, we worden serieus, we laten zien dat we boos zijn. Dit alles doen we om ze op te voeden, om het kind zoveel mogelijk nuances te laten zien en het op die manier te leren hoe het op een correcte manier met zichzelf en de omgeving moet omgaan. In feite is onze enige motivatie liefde.

In zijn “Voorwoord tot Het Boek De Zohar”, Item 33, schrijft Baal HaSulam hierover: “De waarheid is, dat er hier een Goddelijk Wil is, die bepaalt dat deze gelijkenissen, die alleen in de zielen van de ontvangers werkzaam zijn, in die zielen verschijnen als Hij Zelf in hen werkt om de zielen zo op een veel hoger plan te brengen.

Het is te vergelijken met een vader, die zichzelf oplegt om zijn kleine, lieve kind een gezicht te laten zien dat droefheid uitdrukt en een gezicht dat tevredenheid uitdrukt, hoewel hij geen droefheid of tevredenheid voelt. Hij doet het alleen om zijn lieve kind te beïnvloeden en zijn begrip te vergroten door zo met hem te spelen.”

From the 5th part of the Daily Kabbalah Lesson 6/26/2011, “Matan Torah (The Giving of the Torah)”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: