Achter Eenvoud Is Wijsheid Verborgen

Dr. Michael Laitman

Onze hele ziel is opgebouwd uit verhulling – dit komt voort uit het feit dat we onze wil om te genieten op allerlei manieren verbergen. De eerste verhulling is een eenvoudige verhulling. Maar dan begin ik te onderzoeken wat ik beperk, in welk verlangen ik mezelf bescheiden opstel en wat ik van mezelf wil.

Mijn totale verlangen om te ontvangen kan alleen maar in dienst staan van geven, ik bouw namelijk vier niveaus van verhulling op: verhulling over verhulling over verhulling …. Zo bereik ik, dat de Schepper steeds belangrijker voor me wordt.

Maar we zullen op deze manier Zijn werkelijke Grootheid nooit kunnen begrijpen (misschien wordt het mogelijk in de nieuwe werkelijkheid, na het einde van de correctie). Nu is ons beeld echter volledig samengesteld uit wat we kunnen waarnemen binnen de verhullingen, die we hebben gebouwd.

We kunnen aan iets, dat volledig aan ons bekend is, niet de juiste waarde toekennen, dat kunnen we alleen als we het voor onszelf verbergen. Als iemand aan ons bekend wordt en we openlijk van hem ontvangen, respecteren we hem niet meer, omdat ik nu alles wat hij heeft ook heb. Hij heeft zich aan mij bekend gemaakt en gaat op een eenvoudige manier met me om en dat doe ik ook met hem.

Alles wat van waarde is wordt geboren uit verhulling. Maar in spiritualiteit spelen we geen “politieke spelletjes”, maar onthullen we onszelf. Hier moet nu juist de ander zich verbergen om ons te kunnen bereiken.

Voorbeeld: een leraar stelt zichzelf naar een student open op en komt de student nader. Maar de student moet zelf een verhulling over de leraar aanbrengen, omdat dat de enige manier is, waarop hij in staat zal zijn om iets van hem te ontvangen. Anders zal de leraar op hem een simpele indruk maken en de student zal zijn wijsheid niet in zich op kunnen nemen.

Daarom gedroegen Kabbalisten zich altijd heel eenvoudig, omdat het de verantwoordelijkheid van de student is om daarover een verhulling aan te brengen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 7/21/11, Shamati

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed