Tot De Elite Doordringen

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe zullen de veranderingen plaatsvinden in het onderwijssysteem – op initiatief van de regering van bovenaf of door druk van de massa van onderaf?

Antwoord: Leiders zijn alleen maar bang om hun eigen positie te verliezen en voor niets anders.

Wanneer de menigte de straat op gaat en aan die posities begint te morrelen en wanneer ze meer serieuze acties beginnen uit te voeren dan alleen auto’s in brand te steken, beginnen de leiders naar hun eisen te luisteren. Tenslotte zullen de leiders met hen moeten instemmen. De vraag is: Zullen we in staat zijn om hen onze uitleg te geven over de nodige maatregelen? We moeten dit zoveel als we kunnen proberen.

Op de een of andere manier moeten we doordringen tot de leiders, maar van twee kanten: van onderaf door de menigte die de straat opgaat en van bovenaf op een directe manier. Tenslotte spreken we hier van een globale bestudering van de wereld, over veranderingen in het onderwijs, en over het opbouwen van een wereldwijd systeem van educatie, waarin iedereen studeert terwijl men er een bepaald salaris voor ontvangt, genoeg om rond te komen.

Deze studie zal plaatsvinden in plaats van werken, maar in werkelijkheid zal het de menselijke arbeid in spirituele zin worden. Iedere persoon zal het Licht, al naar gelang zijn krachten en kwaliteiten, aantrekken en dit zal zijn beloning zijn. Tenslotte bevat het Licht alle overvloed die er maar bestaat.

Hoeveel mensen zijn er nodig om alle inwoners van de aarde te bevoorraden met de vitale benodigdheden? Kleding, voedsel, bouw, diensten – alles wat er nodig is in het raamwerk van een normaal bestaan? Bijvoorbeeld: mensen zullen een halve dag werken en een halve dag studeren en dit zal door iedereen worden gedaan.

Dit kan echter alleen worden bereikt door middel van de leiders, of duidelijker gezegd, door de publieke opinie, door mensen die nadenken, inclusief wetenschappers, sociologen, politieke wetenschappers en al degenen die boven de menigte uitsteken, maar niet te hoog. Want tenslotte wordt de top bezet door degenen die de wereld “vernietigen”, terwijl wij in de eerste plaats spreken over universitaire kringen.

Van het 4e deel van de  Daily Kabbalah Lesson 5/26/11, “Preface to the Wisdom of Kabbalah”

Verwant Materiaal (Engels):
Education For The New World
Appeal Directly To A Person
Learning To Love

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed