Terug Naar School

Dr. Michael LaitmanVraag: Dankzij de crisis begint de wereld de noodzaak om zich te verenigen te beseffen. Is deze wens hoger dan de vorige verlangens?

Antwoord: Nee dat is niet zo. Het gaat om het innemen van een standpunt, dat ons in feite zal helpen om andere mensen met onszelf te verbinden. En inderdaad, dit besef wordt iedere dag sterker gevoeld. Wetenschappers, sociologen, psychologen en zelfs politici spreken hierover. Tot nu toe, is het probleem echter beperkt tot goed opgeleide specialisten die zich hiermee bezig houden.

In principe is het duidelijk, dat het belangrijkste probleem in de wereld bestaat uit ons onvermogen om met elkaar te kunnen opschieten, om tot overeenstemming te komen betreffende het stoppen met overmatige consumptie en de verontreiniging van het milieu. We moeten worden verenigd door een wederzijdse overeenstemming. Zo’n conclusie kan door ieder intelligent persoon worden getrokken, maar het is nog steeds goed om erover te horen en er materiaal over te lezen. Deskundigen zijn althans tot die conclusie gekomen.

Desondanks zijn ze niet tot meer in staat; ze kunnen geen oplossing vinden en hierin ligt het belangrijkste probleem. Tenslotte wordt de oplossing gebracht door het Licht, de kracht van correctie, en ze weten niet wat dat is. Ze begrijpen alleen dat de situatie kritiek is, dat egoïsme alles vernietigt en dat het de bron is van alle problemen. Ze realiseren zich dat we een probleemvrije wereld moeten hebben, waar alle mensen verenigd zijn en een normaal, bescheiden leven leiden zonder buitensporige toevoegingen, want hierdoor raakt de Aarde leeg en vervuilen we alles.

Uiteindelijk zal iedereen dit begrijpen. Miljoenen mensen in de wereld kijken angstig rond: binnenkort zullen ze niets meer te eten hebben. Ze zullen overal mee instemmen om maar aan voedsel te komen. Ze zullen ermee instemmen om zich te verbinden. Zij zullen echter weer falen om verbinding te maken, wanneer er geen mensen van het menselijke niveau van ontwikkeling zullen komen om uit te leggen hoe ze dit kunnen bereiken.

Het wordt op de volgende manier bereikt: Iedereen begint te studeren en te leren over de crisis en de oplossing ervan. Zelfs wanneer mensen de onderliggende principes nog niet begrijpen, zullen ze in contact moeten komen met de diepste bronnen die geen relatie hebben met hun niveau. Dan zal het Omringende Licht hen beïnvloeden en mensen de mogelijkheid geven om zich te verbinden met een hoger niveau.

Dit is noodzakelijk. Wanneer Baal HaSulam schrijft dat we op de schoolbanken plaats zouden moeten nemen om boeken te lezen, bedoelt hij niet “Het Kapitaal” van Marx, of artikelen van Lenin of andere sociaal democraten. Hij verwijst naar zijn eigen werken, naar artikelen als:

“De Wederzijdse Garantie”, “Het Geven Van De Torah”, die op een zodanige wijze zijn aangepast, dat iedereen de boodschap ervan kan begrijpen.

Dit materiaal komt uit de Kabbalistische Bron en gaat over eenheid en gelijkwaardigheid. Het wordt aan de wereld gegeven door de mensen met het punt in het hart, en dit is genoeg voor “verlichting” die de massa’s zal inspireren en aanmoedigen om zich echt en op een correcte wijze te verbinden, niet zoals het gedaan werd in de Sovjet Unie of in de Israëlische Kibboetsen (gemeenschappen).

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht:

Volgend bericht: