Over Het Boek “Zohar Voor Allen”

Dr. Michael Laitman

Vraag: Als u Het Boek De Zohar vereenvoudigt, bent u dan niet bang dat u het aantast?

Antwoord: Nee, daar ben ik niet bang voor, omdat ik zeker weet dat ik het aantast! De tekst van ”Zohar voor Allen” is samengesteld uit de originele tekst van Het Boek De Zohar en de Sulam Commentary (Commentaar van Baal HaSulam), samengevoegd en vereenvoudigd.

Daardoor is het zeker aangetast, vergeleken met de bron. Veel woorden (zoals Behina en andere), die nauwkeurigheid toevoegen, werden uit de zinnen weggelaten om de tekst te vereenvoudigen. Het resultaat is grover, minder nauwkeurig, maar concreter.

We moesten dit wagen om de tekst van De Zohar dichterbij het gemiddelde niveau van lezen en begrijpen van mensen te brengen. Natuurlijk vervangt een tekst als deze de bron onder geen enkele omstandigheid. Dit is bedoeld voor de massa, die Het Boek De Zohar gaat lezen.

Sommige mensen studeren Kabbalah als mechanica, sommigen als een wijsheid, sommigen studeren Kabbalah om dingen te onthouden, sommigen studeren Kabbalah om boeken te schrijven, sommigen studeren Kabbalah om er les in te geven – maar sommigen studeren Kabbalah om te veranderen. Onder de invloed van het Hogere Licht, dat op een mens neerdaalt die in het proces zit van het lezen van Het Boek De Zohar, begint hij de Hogere Wereld te voelen en dan begint hij vanuit de gevoelens te begrijpen. Dit is de werkelijke studie van Kabbalah. En het boek “Zohar voor Allen” is bedoeld voor dit soort mensen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: