Mensen Een Beetje Dichter Bij Het Licht Brengen

Dr. Michael Laitman

Vraag: De wereldwijde crisis heeft zich al publiekelijk aangekondigd. Wanneer zullen mensen vragen beginnen te stellen over wat er eigenlijk aan de hand is? Wanneer zal de storm beginnen?

Antwoord: Dat is afhankelijk van ons. We moeten ons best doen om de methode van onze correctie te verspreiden. Onze boodschap is simpel en we kunnen deze aanbieden aan de regeringen van de landen die al in problemen zijn gekomen.

De sleutel van het probleem is: wat te doen met het torenhoge egoïsme. Een mens heeft een normaal, aards verlangen om te worden voorzien van alles wat nodig is voor zijn bestaan. Hij heeft voedsel nodig, een familie en andere dingen die hij niet kan missen. Daarnaast groeit zijn egoïstische verlangen, dat er op gericht is om meer te ontvangen. Het is zo inherent aan ieder van ons, dat we niet eens kunnen onderscheiden wat een basisbehoefte is. 

Zal iemand tevreden zijn wanneer hij, zo gezegd, alleen zijn dagelijks brood ontvangt? Nee, zeker niet. Wat doen we dan met het egoïsme? Waar kunnen we het zwarte gat mee vullen?

Het antwoord hierop is als volgt: Het egoïsme groeide, zodat we het kunnen veranderen in een spiritueel verlangen, een spiritueel vat, gevuld met verwezenlijking, geven, liefde en uiteindelijk het Hogere Licht. Hoe gebeurt dat? Hoe maken we een overgang van een samenleving van ontvangers, onverzadigbaar in hun verlangen naar materiële rijkdom, naar een samenleving van minimale consumptie, gebaseerd op basisbehoeften?

Wanneer we dit niet doen, zal de wereld niet in staat zijn om verder te bestaan, als gevolg van de snelle uitputting van de natuurlijke bronnen van de planeet. Het consumentisme zal niet langer in staat zijn om ons egoïsme te bevredigen. De wereldbevolking zal niet langer winkel in winkel uit inkopen kunnen doen en hun karren tot “aan de nok toe” vullen. Het feest is voorbij en vanaf nu krijgt iedereen slechts wat hij of zij nodig heeft.

Waarmee worden de mensen dan vervuld? We moeten al deze miljoenen mensen naar school sturen. Zij zullen alle noodzakelijke goederen ontvangen in ruil voor hun studie. Anders hebben ze zelfs daar geen recht meer op. En inderdaad waarom zouden ze? Problemen zijn problemen en iedereen heeft ze. De overheid voorziet hen van de basisbehoeften, iedereen blijft wonen waar men woont, de stabiliteit blijft behouden en tegelijkertijd begint iedereen te studeren.

Wat gaan ze precies studeren? Ze gaan de wetten van het leven in het integrale systeem bestuderen. In werkelijkheid zijn het de wetten van de groep, maar Kabbalah wordt tijdens deze lessen niet genoemd. Het onderwerp is: systemen en mechanismen met betrekking tot een uniforme samenleving. Ze krijgen alles wat ze nodig hebben, tenminste tijdens de les, mensen horen en bestuderen de feiten die bewijzen, dat we geen andere manier hebben om te overleven dan door eenheid.

Je hebt te maken met “wilden” die komen studeren, die alleen maar geld willen verdienen en bepaalde voordelen willen bemachtigen. Maar geleidelijk aan beginnen ze te begrijpen, dat er geen andere optie is, dat we een nieuw systeem zijn binnengegaan en dat de wereld zich vanaf nu anders zal ontwikkelen. Het consumentisme is voorbij, dit type samenleving is aan het uitsterven. Het was sowieso geen lang leven beschoren, maximaal een paar honderd jaar, van het einde negentiende eeuw tot de jaren 70-90 van de twintigste eeuw. En zelfs gedurende deze jaren waren er crises met inbegrip van de Grote Depressie van de jaren dertig. 

Mensen beginnen dus te studeren en de regering voorziet hen van alles wat ze nodig hebben, dat is veel minder kostbaar dan het creëren van nieuwe banen. Dit laatste is zinloos, want niemand zal kopen wat er geproduceerd wordt. Bovendien zijn de grondstoffen en de energie bijna uitgeput.

Dus, de meest kernachtige en goedkope oplossing is om de mensen naar school te sturen, ongeacht waar: thuis of via internet, in theaters of auditoriums of waar dan ook. De sleutel is om iedereen in een educatief raamwerk te plaatsen. Ondertussen maakt het studeren een mens wijzer te maken en stelt het hem in staat om te begrijpen dat hij een nieuwe wereld aan het betreden is, waar de wetten waaraan hij gewend was niet meer werken. Baal HaSulam schrijft dit ook: We moeten allemaal weer terug naar school en opnieuw leren hoe we moeten leven in de toekomst.

Door deze studie zullen mensen uiteindelijk een nieuw verlangen krijgen en hierin veranderingen beginnen waar te nemen, totdat ze beginnen te begrijpen dat voldoening afkomstig kan zijn van een ander, hoger niveau. Het proces zal geleidelijk verlopen, omdat we te maken hebben met een grote massa die begint te rijpen. Het zal ons ook werkelijk veranderen.

Met ingang van vandaag hebben we geen andere opties. Daarom kan ook niemand iets anders vinden. Maar stel je eens voor hoeveel Licht deze honderden miljoenen mensen kunnen aantrekken door alleen maar te luisteren naar wat hen wordt onderwezen. Dit is de oplossing waarnaar Baal HaSulam verwijst, de oplossing die zichzelf als logisch aandient, omdat er geen andere middelen zijn dan mensen een beetje dichter bij het Licht te brengen.

From the 4th part of the Daily Kabbalah Lesson 5/25/2011, “Preface to the Wisdom of Kabbalah”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed