Hoe Kunnen We De Schepper Rechtvaardigen?

Vraag: We leren in de wijsheid van Kabbalah dat er “niemand naast Hem bestaat”, en dat de Schepper liefdevol en perfect is. Maar wanneer iemand, die dit heeft onthuld, getuige wordt van een moord, hoe zou hij dat dan moeten opvatten?

Antwoord: Wanneer we kwaad in onze wereld zien, vragen we ons af: Hoe is het mogelijk dat de Schepper goed en perfect is, Degene die goed is en goed doet? Alles wat de wetenschap van Kabbalah zegt, heeft betrekking op de staten die zich boven het niveau van de ”Machsom”  bevinden (de grens tussen de lichamelijke en de spirituele werelden). Goedheid regeert alleen op die niveaus. Door jezelf de eigenschap van het geven eigen te maken, begin je te begrijpen dat de wereld mooi is en de Schepper liefdevol.

Beneden deze grens eet de een de ander op, zowel letterlijk als figuurlijk. Hier moeten we dan ook geen goede daden verwachten, integendeel, ieder van ons op de wereld zal zich steeds slechter voelen, omdat de wereld ons dwingt om onszelf te bevrijden van ons ego.

Wanneer we ons op ons gemak zouden voelen, de Schepper ons vriendelijk zou behandelen en het leven goed voor ons zou zijn, zouden we kleine egoïsten blijven, die tevreden zijn met kleine dingen. Alleen het niet gelukkig zijn stuwt ons voort naar ontwikkeling.

Wanneer je de grens tussen de lichamelijke en de spirituele werelden overgaat, ontwikkel je jezelf verder door middel van je eigen wil. Je hebt geen problemen meer nodig, omdat je zelf de kracht voor je ontwikkeling genereert.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed