Energie Die De Wereld Zal Redden

Een groot aantal onderzoekers in de wereld analyseert de problemen van de crisis, die we op dit moment voelen op alle gebieden van het leven, en een mogelijkheid om deze te overwinnen. Maar de waarheid is dat, ondanks het feit dat de mensheid, zij het met moeite, de volledige omvang van de crisis kan identificeren en begrijpen, zij niet in staat is om deze op te lossen.

Als je het materiaal over dit onderwerp bekijkt, zie je dat de voorgestelde oplossingen gewoon naïef zijn en dat is begrijpelijk, omdat de auteurs van deze artikelen niet op de hoogte zijn van het plan van de Natuur, dat door de wijsheid van Kabbalah wordt onthuld. In principe bevindt de oplossing zich op een ander niveau dan de problemen zelf: op het niveau van de verbinding tussen ons en de openbaring van de Hogere Kracht in deze verbinding.

Met de hulp van de methode van Kabbalah kunnen we diezelfde Hogere Kracht in onze wereld aantrekken. We kunnen deze energie ontginnen in plaats van goud, zilver, platina, diamant, steenkool, olie of gas. We kunnen deze Kracht (energie, vervulling) in een zuivere vorm in onze wereld aantrekken, zonder dat het wordt gehuld in aardse energie en materialen, we kunnen de zuiverste vorm van energie ontvangen die ons een kans zal geven om onszelf en de rest van de wereld te corrigeren.

Wanneer we ons zullen beginnen te verenigen en deze Kracht aanroepen, zullen we een onuitputtelijke bron van energie ontvangen. We zullen een ander niveau van bestaan betreden. Alleen dit kan ons redden. Dus de crisis bevindt zich in de basis op het aardse niveau, het is een energiecrisis. Maar op het geestelijke niveau is het de egoïstische crisis, die zich in onze wereld manifesteert als haat, fanatisme of macht.

Deze twee soorten crises: de energiecrisis en de egoïstische, zullen steeds intenser worden. Ze zullen ons bewijzen dat er geen uitweg bestaat: het gebrek aan energie en de ontwikkeling van het egoïsme leiden tot oorlog.

De Kracht die ons in balans brengt, zowel op het gebied van energie als van onderlinge verhoudingen wordt het Hogere Licht genoemd. Het is een verborgen Kracht van de natuur. Maar we moeten Die onthullen. De hele crisis is alleen bedoeld om ons te brengen naar die onthulling. En Kabbalah is bedoeld om ons te helpen om deze Kracht te onthullen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed