Het Kiezen Van Geluk Voor Jezelf

Dr. Michael Laitman

Het enige dat ons kan helpen is onszelf wegcijferen tegenover de groep, de leraar en de Schepper. Dit houdt in, dat je je met de omgeving verbindt en er zoveel van in je opneemt als menselijkerwijs maar mogelijk is.

De geschiedenis biedt ons veel van zulke voorbeelden. Eén van hen is bijvoorbeeld Joshua Bin Nun, die het verdiende om de opvolger van Mozes te worden. Het is onze innerlijke kracht, die een mens leidt naar de laatste fase van correctie, die hem of haar liefdevol dichter bij de laatste correctie (Gmar Tikkun) brengt, nadat de kracht van Mozes zijn deel heeft gedaan.

Het is het meest verheven niveau van ontvangen om te geven! En hoe verdiende Joshua dit? Hij verdiende het door Mozes te helpen, terwijl Mozes de mensen aan het onderwijzen was: Hij maakte de ruimte schoon en “zette de banken recht”.

Met andere woorden, hij was toegewijd aan wat zijn leraar deed en wilde zijn onafscheidelijke deel zijn en daardoor de wijsheid van Mozes ontvangen. Hij was het die het verdiende en niet de studenten die aan het studeren waren. Hij studeerde niet eens, maar ontving de spiritualiteit “Peh El Peh” (“van mond tot mond”, door het gemeenschappelijke scherm), door toegewijd te zijn aan zijn leraar.

En degenen die studeerden ontvingen het ook, ieder op zijn eigen niveau (ook zij waren grote Kabbalisten), maar niet zo verheven als Joshua Bin Nun. Waren ze niet op de hoogte van een dergelijk principe? Dat waren ze wel, maar ze konden het niet toepassen.

Het hangt er helemaal van af van hoe sterk iemand in staat is om zichzelf weg te cijferen tegenover de leraar en de groep. Ik zou eraan willen toevoegen, dat “geluk” hierbij ook een rol speelt. Dat wil zeggen, dat extra omstandigheden, waarvan we ons niet bewust zijn, een helpende hand bieden en zij dalen neer van Boven en “druppelen” naar beneden (“geluk” of “Mazal“, van het Hebreeuwse woord “Nozel” of “een straaltje, druppelen”). Het wordt sterk bepaald door de wortel van de ziel, door de voorbestemming.

Maar het gaat niet over wat niet aan ons is. We moeten doen wat aan ons is om te doen, dat is onszelf wegcijferen.

Het staat overal geschreven en het is voor niemand iets nieuws. Wat doen we als we er niet in slagen? Ik weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om het te bereiken. Gewoonlijk struikelt een mens over de meest eenvoudige hindernissen: Ze lijken gemakkelijk te overwinnen, en toch kan hij het niet. Hij begrijpt zelfs, dat het in elk opzicht heilzaam is, zelfs in het lichamelijke, maar iets innerlijks verhindert hem om het te doen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed