Het Is Beter Om IJverig Te Zijn Dan Intelligent

Dr. Michael Laitman

Vraag: Waarom vindt de grootste vooruitgang juist plaats tijdens het lezen van het Boek de Zohar, zonder dat we er ook maar iets van begrijpen, alleen maar door de intentie te behouden?

Antwoord: Om Kabbalah te bestuderen heb je geen speciale mentale eigenschappen nodig, omdat het niet met het verstand wordt bestudeerd. Het tegenovergestelde is waar, mensen die zichzelf als intelligent zien en goed kunnen leren, dingen snel oppikken en een helder verstand hebben, ontwikkelen zich in het algemeen niet zo goed in Kabbalah. Dat komt omdat hun verstand en het zich bewust zijn van hun mentale eigenschappen hen afremt, die eigenschappen brengen hen naar het pad van rationele studie van deze wetenschap, in plaats van verder te komen door loyaal te zijn aan de groep. Dit is een probleem.

Ik zou willen zeggen dat het juist de algemene, ”gemiddelde” mensen zijn, die succesvoller zijn in spirituele vooruitgang. De briljante studiehoofden die de wetenschap van Kabbalah gaan studeren, struikelen gewoonlijk meteen. Ik zie dat het lijkt alsof ze met het hoofd eerst in de diepe zee duiken en dan pas na vele jaren ”weer aan de oppervlakte komen”, nadat het water al hun trots, hun gevoel van superioriteit en macht heeft weggespoeld.

Laten we hopen, dat wij behoren tot degenen die succesvol zijn in verwezenlijking, meer dan degenen die een briljant verstand hebben.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed