Eenheid Als Een Vat

Dr. Michael LaitmanVraag: Wanneer we de wetenschap van Kabbalah verspreiden, kunnen we dan de Schepper beschrijven als een kracht van eenheid en de eenheid van de organen van ons lichaam als voorbeeld nemen?

Antwoord: Nee, eenmaking is een middel, niet het einddoel. Alle organen van het lichaam zijn met elkaar verbonden en werken in harmonie, vullen elkaar aan en elk orgaan cijfert zichzelf weg om te verenigen en het andere te dienen.

Zo wordt het lichaam een integraal systeem, dat een speciale kracht doet ontwaken, die betrekking heeft op de hogere dimensie: de levenskracht. Het is niet gewoonweg een materieel bestaan op het dierlijke niveau, maar een hoger niveau van bestaan, de verwezenlijking van de lichamelijke heelheid en het doel ervan.

Waar komt het vandaan? In eerste instantie van de vier fases van het Directe Licht, alles daalde af van de oorspronkelijke fase naar de vierde fase. En dan, door het bereiken van eenheid, stijgt de vierde fase naar de kracht die aanvankelijk deze heelheid creëerde, wat betekent dat deze terugkeert naar de oorspronkelijke fase.

Dit is een universele regel: Door een lagere graad compleet te maken, bereik je het begin van de volgende. Daarom bereiken we, wanneer we ons verenigen, een hogere kracht. Heelheid is een vat en de kracht die we erin onthullen, is de Schepper.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: