Een wereldoorlog of een garantie van de wereld?

Dr. Michael LaitmanWe moeten de wetenschap van kabbalah veel meer actief verspreiden zodat de mensen ,beïnvloed door gemeenschappelijke gedachten en collectief verlangen, het sneller zouden begrijpen. Immers verwezenlijking, begrip en gedachten gaan van de een over naar de ander. Daardoor kunnen wij onze ontwikkeling versnellen ,via onze omgeving en besparen we veel tijd.

Dankzij onze gemeenschappelijke inspanning en wederzijdse hulp die wordt beschouwd als een “garantie” zullen we het punt bereiken waar we verandering eisen. De Bovenste Kracht zal worden geopenbaard en met deze kracht zullen we boven het egoïsme stijgen en Egypte verlaten.

Zo zal het zowel voor een kabbalistische groep als voor de hele mensheid plaats gaan vinden. Wanneer de Bovenste Kracht zich niet in de wereld ontvouwt, wanneer er geen mogelijkheid is om onszelf te transformeren met de hulp van de kennis van kabbalah, dan zullen we overschakelen naar het pad van correctie door middel van een enorm lijden met inbegrip van wereldoorlogen.

De Schepper haat egoïstische lichamen en is bereid om alles te doen met de bedoeling om ons ego te breken, met inbegrip van de meest dramatische gebeurtenissen die al in de geschiedenis hebben plaatsgevonden. De mensheid wordt geconfronteerd met twee wegen van correctie van het egoïstische verlangen: het pad van het Licht ( Achishena het versnellen van de tijd) en de weg van natuurlijke vooruitgang door het lijden (Beito “in zijn tijd”).

Ofwel zullen we moeten ervaren hoeveel haat, natuur, de Schepper op ons egoïstische verlangen bedruppelt, ofwel zullen we dezelfde soort van onverzoenbare haat naar onze egoïstische aard in onszelf doen ontwikkelen.

We moeten een staat bereiken van een schreeuw voor de Schepper , waarna de Schepper, het Licht zichzelf zal onthullen en onze intentie transformeert van egoïstisch naar altruïstisch. Zolang deze staat niet wordt bereikt, moeten we tot de conclusie komen dat er geen ergere staat is dan deze, en we geen moment in onze egoïstische staat willen verblijven. De vraag is hoe we tot deze staat zullen komen: door tegenslagen of door zelfonderzoek.

Er is echter maar één resultaat: Ik stem niet langer in om mijn ego te tolereren, en ik haat het meer dan wat dan ook op de wereld: Ik ben liever dood dan dit soort leven te leven. Wanneer ik de diepte van mijn egoïsme op deze wijze voel, zal het Licht op mij beginnen te werken.

Alles vindt plaats volgens de wetten van de natuur. Ik kan niet eenvoudig een luidere schreeuw maken en daardoor het Licht aantrekken. We worden geconfronteerd met een strenge wet, het Bovenste Licht, en worden onderworpen aan specifieke staten, fase na fase, wanneer het Licht begint te werken volgens de volgorde van de spirituele graden, de Lichten en de verlangens in hen ontvouwend.

Daarom is het zinloos om te gaan zitten en te wachten tot het op zichzelf gebeurt. Het zal nooit uit zichzelf plaatsvinden. Voor dat er iets anders is, hebben wij een verlangen voor correctie nodig, de totale haat van ons egoïsme. We zullen er uiteindelijk toe komen, hetzij door pijn of hetzij door het Licht, het ene of het andere. Vervolgens zal de Schepper zichzelf onthullen en ons transformeren.

Er was eens een tijd dat alleen een paar uitverkorenen een dergelijke correctie konden uitvoeren, maar vandaag de dag zal de hele groep, zelfs de hele wereld in het algemeen er doorheen gaan. We moeten dezelfde graden en staten passeren.

Echter wanneer er veel mensen zijn kunnen ze elkaar helpen en ondersteunen en tot een collectieve openbaring komen. Omdat ieder van hen verbonden is wordt alles wat de ander voelt en begrijpt doorgegeven aan elkaar. Dus dankzij de onderlinge garantie kan iemand zeer snel tot algemeen inzicht en ervaring komen en besluiten om boven het egoïsme uit te stijgen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: