Purim Het Einde Van De Correctie

Dr. Michael LaitmanNormaal is het gebruikelijk dat verschillende naties vakanties vieren op een manier door verschillende historische gebeurtenissen te eren die plaatsvonden in deze wereld. Maar aangezien dat de natie van Israel eenmaal afgescheiden is van de andere naties om een speciale missie te vervullen, om de correctie van de menselijke natuur op zichzelf te realiseren en vervolgens de rest van de mensheid ertoe aanzetten, hebben hun vakanties, daarom een speciale betekenis die hier verband mee houden.

De Scroll (Megilat) van Ester, die toegewijd is aan Purim heeft het over Mordechai, de Koning Ahashverosh, en de Koningin Ester, die de joden heeft gered van de ondergang nadat de kwade Haman van plan was om hen te doden, legt eigenlijk uit hoe we het doel bereiken. Dat is ook de reden waarom er geschreven staat dat alle feestdagen in de toekomst geannuleerd worden, met uitzondering van de viering van Purim, omdat op dat niveau, het grootste Licht schijnt, inclusief alle voorgaande niveaus.

Alle vakanties van de natie van Israel zijn symbolen van de speciale fases op de ladder van spirituele niveaus die we opstijgen van deze wereld naar de eeuwige wereld, het bereiken van steeds grotere gelijkwaardigheid met de Schepper door het geven, liefde en eenwording onder ons. Daarom omvat elk hoger niveau alle lagere niveaus als zijn samenstellende delen. Purim, het hoogste niveau, omvat uiteraard alle vorige, kleinere niveaus die daarvoor zijn geannuleerd, en binnen kwamen. Aan het einde zal geen enkele vakantie naast Purim blijven bestaan.

Hoe bereiken we deze vakantie? Onze hele arbeid is gericht op het gebed (MAN) voor eenwording en liefde onder ons, die we proberen te bereiken. Al ons werk is gericht op het corrigeren van de verdeeldheid. In eerste instantie moeten we ons verenigen op het niveau van het geven met de bedoeling om te geven, die de kwaliteit van Mordechai betekent.

Wanneer we de “Konings poort” ( zoals het verhaal van Mordechai verteld die bij de poort van de Koning zat), en daar ontmoeten we Haman, de grote en gruwelijke egoïstische verlangen dat aan ons word geopenbaard. Dan moeten we het corrigeren en Licht in de Kelim ontvangen met de intentie van Mordechai, om te geven. Zo kan iemand het Licht van Mordechai ontvangen in de Kelim van Haman, en het einde van de correctie bereiken. (GMar Tikkun) We moeten de kracht, de “spirituele vat” uit onze natuur, onze egoïstische verlangen nemen, en deze verlangens, de intentie omwille van het geven toevoegen, zodat het zou moeten beginnen te heersen over ons, om het verlangen op te zadelen, zoals Mordechai die bovenop het paard rijdt.

Van het 1e deel van de Daily Kabbalah Lesson 3/20/11, Shamati

Verwante Materialen (Engels):
The Luminous Holiday Of Purim
The Hidden Meaning Of The Scroll Of Esther
Haman And His Family

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: