Een Lange Voorbereiding Voor Een Korte Ontmoeting

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat moet ik doen, als ik het gevoel heb dat alles geweldig is, als ik geen verlangen heb om tot een meer verheven staat te komen?

Antwoord: Laten we als voorbeeld een conventie nemen, waarna we een daling voelden, het was een gelegenheid om tot een oprecht, dringend verzoek te komen, een uitroep, een gebed. Misschien hebben we meer van dit soort acties nodig. Denk erover na voordat je naar bed gaat en als je opstaat om aan een les deel te nemen, vraag jezelf af: ” Waar is het voor? Waarom? Hoe?”

Kabbalisten wijzen erop, dat we de voorbereiding voor de les heel serieus moeten nemen en er zo nodig uren aan moeten besteden. De voorbereiding is belangrijker dan de les zelf. Het Licht heeft niet veel tijd nodig, een mens hoeft niet de hele dag studeren, één of twee uur is genoeg. Als iemand gedurende de dag blijft bouwen aan de intentie en zich voorbereidt voor de ontmoeting met het Licht, vindt wat van belang is, in slechts enkele minuten plaats.

Van het 1e deel van de  Daily Kabbalah Lesson 2/23/2011, Geschriften van Rabash

Verwante Materialen (Engels):
Bad News For Egoism
Keep Going And It Will Be Revealed
The Elevating Force Of Desire

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed