De Schepper Is Overal

Dr. Michael LaitmanVraag: Waar is de Schepper in het hele systeem van de werelden?

Antwoord: De Schepper is overal. Dit systeem van de werelden bestaat alleen met betrekking tot ons. Laten we zeggen dat ik in het midden besta en alle niveaus omringen me als de ringen van uitbreiding van het veld van de Hogere kracht.

 

De Schepper vult het hele universum. Er is voor Hem geen groot of klein, innerlijk of uiterlijk. Alle verdeeldheid bestaat alleen in relatie tot mij. Ik besta in het middelpunt en ik moet mezelf uitbreiden, mijn zintuigen en mijn correcties, om één wereld te bevatten, dan een andere, een derde en zo verder. Iedere keer groeit mijn ego van het nul punt naar de 1e, 2e, 3e en 4e niveau. Ik corrigeer mijn egoïsme en daarmee bereik ik altruïsme.

Op deze manier omvat ik alle werelden in mezelf. Voorheen bestonden ze schijnbaar buiten mij, maar nu breng ik ze terug naar mezelf, naar mijn innerlijke verlangens.

Van het 1e deel van de  Daily Kabbalah Lesson 4/8/2011Geschriften van Rabash

Verwante Materialen (Engels):
The Law To “Take After The Collective”
The Collective Life Of Light And Desire
Who Is The Last In Line For The Light?

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed