De Juiste Soort Druk

Dr. Michael LaitmanVraag: Zouden de vrouwen druk moeten uitoefenen op de mannen zoals een moeder druk uitoefent op een kind, zodat de mannen meer werken aan eenheid?

Antwoord: Jullie moeten de mannen behandelen als kinderen, met liefde! Maar wanneer ze zich niet verenigen is er geen twijfel over dat je ze onder druk moet zetten. Er staat geschreven: “We kwamen uit Egypte op grond van de rechtschapen vrouwen” Waar het “uit Egypte komen” de overgang van deze wereld naar de spirituele wereld is, en het gebeurt alleen met steun van de vrouwen.

We studeren dat de stijging van MAN plaatsvindt vanuit Malchut en al de verlangens bevinden zich in Malchut. Daarom begint alles bij de vrouwen. Indien zij niet de wens hebben dan zou er geen familie zijn of een nieuwe generatie om hen op te volgen.

De drijvende kracht van de mensheid is de kracht van de vrouw, die het verlangen heeft om geboorte te brengen om het leven voort te zetten. De man brengt de uitvoerende kracht maar alleen op voorwaarde dat er behoefte aan is . Zo is de natuur opgebouwd.

Bijgevolg is het belangrijkste dat we nodig hebben, het gevoel van noodzaak van de vrouwen. Toen er nieuwe studenten naar Rabash kwamen, organiseerde hij onmiddellijk een vrouwengroep voor hun vrouwen. Deze vrouwen kwamen een keer per week samen, lazen een artikel en bespraken het. Rabash was erg bezorgd of ze begrepen wat er geschreven staat en wat er met hun gebeurt.

Er moet absoluut een sterke vrouwenorganisatie zijn die in staat is om de uitvoering van de mannen te vragen van wat ze nodig hebben in spiritualiteit. Vrouwen zouden dit niet moeten doen door te schreeuwen maar door middel van de behoefte van hun hart. Dan zullen de mannen het voelen. Maar dit gebeurt nog niet.

Dat wil zeggen dat door hun natuur de vrouwen niet weten hoe ze dit moeten doen en er niet toe in staat zijn om zich met elkaar te verenigen. Elke vrouw is afgescheiden. Maar om druk op de mannen uit te oefenen, en alleen hiervoor, zijn ze in staat om zich te verenigen om zo een enorme behoefte te worden. En deze behoefte is voor ons essentieel.

Verwante Materialen (Engels):
Wake Up The Men!
Female Desire And Male Intention
There’s No Development Without Women

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed