Hoe Het Licht Van Geslacht Tot Geslacht Is Doorgegeven

Dr. Michael LaitmanVraag: Zal de wereld kunnen accepteren, dat uw boodschap met geen enkele religie verbonden is, terwijl uw groep in Israel woont en de religieuze traditie lijkt te volgen?

Antwoord: Wij proberen Kabbalah over de hele wereld te verspreiden in een vorm, die voor iedereen acceptabel is. Maar het is onmogelijk en onnodig om het feit te verbergen, dat Kabbalah is geworteld in het volk Israël, dat Kabbalah dit volk in de loop van de geschiedenis vergezelde en werd doorgegeven van de ene op de andere Kabbalist, die deel uitmaakte van dit volk.

Goed beschouwd is Israël een uniek volk. De basis van Israël is niet een nationaliteit, zoals dat het geval is met de overige 70 naties van de wereld, maar een groep Kabbalisten die door Abraham werd opgericht. Deze groep Kabbalisten werd beschouwd als het volk Isra-El, wat betekent: “regelrecht naar de Schepper” (Yashar Kel), omdat het hun doel is om de Schepper aan de mens in deze wereld te onthullen.

Wij moeten deze opdracht voortzetten en het “Koninkrijk van heilige Priesters” (Mamlechet Cohanim) worden, dat betekent dat we de gehele wereld de correctiemethode brengen en het Licht doorgeven aan alle volkeren. Dat is de opdracht van het volk Israël, zodat ” iedereen de Schepper zal leren kennen, van de jongste tot de oudste “, zodat ” Zijn Tempel een huis van gebed voor alle naties genoemd zal worden”.

Daarom denk ik, dat we hierin niet zouden slagen als we volledig los en afgescheiden van onze oorsprong en geschiedenis zouden handelen. Wij kunnen ons niet losmaken van onze oorsprong; we moeten ermee verbonden blijven.

Iemand die verder komt, begint te begrijpen wat Israël’s opdracht is en waar de oorsprong van dit volk ligt. Hij verandert zijn houding ten aanzien van het volk Israël en ziet het als de drager van de correctiemethode. Hij beschouwt het niet langer als een nationaliteit, maar als een unieke groep Kabbalisten, spirituele leraren, wiens taak het is om de mensheid te dienen en te helpen de spirituele wereld te bereiken.

De houding van de wereld zal veranderen. We hebben nu al veel studenten over de gehele wereld, die zich met hart en ziel met ons verbonden voelen en begrijpen, dat van hieruit, het centrum in Israel, het Licht zich over de wereld verspreidt. Zo wordt de correctiemethode gerealiseerd.

Een mens kan geen correctie bereiken als hij niet weet hoe deze in de geschiedenis is ontstaan en waarom.

Van het 4e deel van de  Daily Kabbalah Lesson 2/20/2011, “Introduction to the Book, Panim Meirot uMasbirot

Verwante Materialen (Engels):
The Soul’s Correction Comes First
When Will This Iron Wall Fall?
Keeping Your Religion – Laitman Unplugged

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: