Gezegend Zijt Gij Die De Werelden Schiep ….

Dr. Michael LaitmanDe Zohar, Inleiding, “De Intentie is in de Zegening”, Item 16: … Daarom: de zegen waarmee een mens de Schepper zegent, wekt zegeningen op over de Schepper, van Boven naar alle werelden.

Vraag: Wat is een zegening?

Antwoord: Een zegening is een speciale kracht van Boven, de kracht van Bina, die Malchut beïnvloedt. De Schepper wordt de Gezegende genoemd, als ik mij vanuit Malchut tot hem wend met de vraag of de krachten van geven naar mij toe mogen komen, bij mij mogen binnenkomen en deel van mij mogen worden.

Als ik deze krachten in mij opneem, betekent dat, dat ik een zegen ontvang, de eigenschappen van Bina, die opgenomen worden in Malchut. In overeenstemming met deze eigenschappen, die ik van de Schepper gekregen heb, kan ik Hem Gezegend noemen. Anders zou ik niet dezelfde eigenschappen hebben, die ik zo hoog acht en waarvoor ik Hem dank.

Waarom wil ik deze eigenschappen van Bina ontvangen? Ik wil de Schepper niet vervloeken, maar ik wil Hem zegenen. Dat betekent, dat alle correcties die ik probeer te verkrijgen niet voor mijn eigen belang zijn, maar alleen om de Schepper lief te hebben, eerbied voor Hem te hebben en Hem te zegenen.

Daarom betekenen de woorden “Gezegend zijt Gij” in de zegeningen van de gebeden, dat ik al door de correcties heen gegaan ben die mij in staat stellen om in dienst van geven te werken, dat ik zegen van Hem ontvangen heb en mij nu bevind in de eigenschap van geven en liefde. En ik zegen de Schepper voor deze mogelijkheid.

Van het 2e deel van de  Daily Kabbalah Lesson 3/9/11, The Zohar

Verwante Materialen (Engels):
The Basis Of All Corrections
Bestowal Is Invisible But Infinitely Important
The Advantage Of The Light Is From The Darkness

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed