Er Gaat Een Wonder Gebeuren

Dr. Michael LaitmanHet is de taak van een schepsel om op weg te zijn naar nieuwe, onverwachte en onbekende situaties en daarbij voor zichzelf alle nodige voorwaarden te scheppen om de Hogere Kracht, waardoor het getransformeerd kan worden, aan te trekken. Deze acties worden daarom beschouwd als een “wonderbaarlijk medicijn” (Segula).

De handelingen, die een schepsel moet uitvoeren, zijn duidelijk vastgesteld: hij moet zijn eigen verlangen opwekken, het met zorg omringen, deel van de groep uitmaken en zichzelf “vrienden verschaffen” door te gaan geven aan de groep en zichzelf op te stellen als de minste in de groep. Het is noodzakelijk, dat men zich laat inspireren door het spirituele doel dat zij hebben en dat alles voor hen betekent, “maak een leraar voor jezelf” om van hem te leren, samen met de vrienden, voeg je samen tot één volledig verlangen, één vat (“Kli” ), om wat gebroken is te corrigeren.

Daar waar het gebrokene is, is de plaats waar wij onze correctie ontdekken: onze herstelde staat van zijn en het Hogere Licht dat onze gezamenlijke, herstelde Kli vult. Dit betekent dat wij deel uitmaken van acties, die nauwkeurig beschreven kunnen worden en praktisch toegepast, terwijl we ons nog in onze egoïstische natuur bevinden, in een nog ongecorrigeerde staat van zijn. Dit stadium is op elk niveau van onze steeds verdere ontwikkeling aanwezig, zelfs op de spirituele niveaus.

Wat de daden van het Hogere betreft: het Hogere Licht (het Licht van AB-SAG of het omgevende Licht) spreidt zich naar ons uit op een manier die we niet kunnen begrijpen en werkt op ons in, zonder dat we het voelen of ons ervan bewust zijn. We voelen alleen de resultaten van de werking van het Licht.

Daarom is er een kloof tussen de acties van het schepsel en het werk van de Schepper als antwoord daarop, als die acties correct gericht zijn. Dat wil zeggen, dat er in het schepsel geen aaneenschakeling is van oorzaak en gevolg en dat we evenmin kunnen begrijpen of voorspellen hoe de doorbraak plaatsvindt. Dit gehele proces wordt daarom beschouwd als een “wonderbaarlijk medicijn”.

Maar dit alles is afhankelijk van het feit, dat het schepsel zich voorbereidt op het ontvangen van een nieuwe natuur, die hem nu ontbreekt.  Maar we kunnen de transformaties die zullen plaatsvinden niet zien of voelen. Daarom wordt dit beschreven als een wonder. Als iemand echter deze innerlijke veranderingen van Boven ontvangt, wordt de gehele aaneenschakeling van de gebeurtenissen, die hij heeft meegemaakt, duidelijk voor hem en dan zegt hij over het verleden: “Ik werkte hard en ik vond!”

“Vinden” is precies wat Segula, een wonderbaarlijke kracht, inhoudt. We moeten er voortdurend naar streven alles te doen wat mogelijk is, zoals er staat geschreven: “Doe alles waartoe je in staat bent om te doen” en je zult vinden! Dit is precies wat de kloof bepaalt tussen mijn huidige situatie en mijn toekomstige situaties. Ik ben volkomen verantwoordelijk voor mijn huidige staat: Ik ben mij ervan bewust, ik begrijp het en ik orden alles daarin: “Ik doe alles wat ik kan”. Maar dan “vind” ik een volkomen nieuwe staat, die komt als een wonder. Dan ontvang ik een volkomen nieuwe natuur die ik van tevoren niet verwachtte of kon voorzien.

Van het 1e deel van de  Daily Kabbalah Lesson 3/8/2011 over het belang van de Studie

Verwante Materialen (Engels):
Awaiting a Miracle
Awaiting The Miracle Of Revelation
Born Again On Every New Degree

Discussie | Share Feedback | Ask a question




"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed