Een Tsunami In De Diepste Uithoeken Van Je Ziel

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat moet onze houding zijn naar de natuurrampen naast de andere problemen waar we getuige van zijn?

Antwoord: We leven in een bijzondere tijd waarin ons egoïstische verlangen ons begint te laten zien dat we op alle niveaus in onbalans zijn met de natuur.

Het laagste niveau van de natuur is het levenloze niveau, waarin we nu onze onbalans en onze disharmonie met de natuur onthullen. En hetzelfde geldt voor de niveaus die hier op volgen: het plantaardige en dierlijke niveau van de natuur. Maar op dit moment merken we dat niet.

We bevinden ons in een verschrikkelijke crisis,een relatiecrisis “met een engel genaamd “Domem” (levenloze) als ook een engel genaamd “Tzomeah“( plantaardig) en een engel genaamd “Hai“( dierlijk). Al deze vormen van de natuur hebben een enorm gebrek aan correspondentie en zijn tegenovergesteld aan ons. Onze plicht is om dat te corrigeren, omdat alleen de mens de rest van de natuur kan corrigeren door dit bij zichzelf te doen.

Daarom, zijn de rampen die we om ons heen zien onze eigen reflecties. Alle verantwoordelijkheid ligt bij ons. We kunnen niets vragen van de plantaardige en dierlijke niveaus van de wereld. Ze stijgen en dalen samen met de mens.

Door de problemen in de levenloze, plantaardige, en dierlijke niveaus van de natuur die ons omringen, zien we hoe ongecorrigeerd we zijn. Al deze rampen zijn een afspiegeling en een demonstratie van onze gebreken, meer in het bijzonder het “sprekende ” niveau van natuur, de menselijke samenleving. Kijk naar wat er in de wereld gebeurt.

We hebben de mogelijkheid om onze levens te organiseren als een waar paradijs voor onszelf op deze aarde, maar kijk wat we in plaats daarvan doen. Als iemand vanuit de ruimte zou kijken naar wat wij op deze planeet de aarde zouden doen, dan zou hij denken dat we gek zijn geworden. Waar is ons verstand en gevoel? Is dit werkelijk hoe een denkend, intelligent mens zijn leven regelt? Alleen een totale dwaas of zelfhater zou dit doen.

Dat wil zeggen, op dit moment onthullen we geleidelijk onze ware innerlijke toestand. En alleen door de innerlijke correctie zullen we correctie en harmonie bereiken met de buitenwereld.

Van het 1e deel van de  Daily Kabbalah Lesson 3/13/11

Verwante Materialen (Engels):
The Solution Is Between Us
How To Forestall The Blows Of Nature
All The Earthquakes Are Inside Us

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed