De Weg Omhoog Naar De Oorsprong Van De Schepping

Dr. Michael LaitmanEr staat geschreven dat “alle poorten gesloten zijn” voor het gebed van de mens “behalve de poort der tranen”. Maar wat zouden we moeten bidden en vragen, welk besluit, als we twee krachten ontvangen en onderscheiden hoe tegengesteld ze zijn? De Schepper geeft de kracht van het Omgevende Licht, egoïsme ontwaakt en plaatst zich er tegenover en wij staan tussen de twee krachten: de rechter en de linker.

Maar de eigenschap die we moeten bereiken behoort tot de Scheppingsgedachte: het schepsel vreugde verschaffen. Deze Gedachte overstijgt alle resultaten, daden en krachten. Deze “mind”, het hoofd van de hogere, is nu juist waar de lagere, het schepsel, naar streeft. Dit wil hij bereiken!

Hij heeft niet de minste kans om dit alleen met eigen inspanning te bereiken, omdat er verschil is met de hogere gedachte, de besluiten en de resultaten en daden die daaruit voortkomen. En wijzelf zijn de daden van de Schepper.

Daarom ontdekt de mens, als hij al zijn mogelijkheden uitgeput heeft en alles gedaan heeft wat hij kon, een speciale eigenschap waarmee hij geen verbinding heeft. Het is een besluit, een plan om het schepsel te scheppen, een afgerond plan dat lang voordat het schepsel bestond, gedacht is. De mens leert de Schepper Zelf kennen, die dit alles dacht en waarom Hij het zo dacht: de oorsprong van de oorsprong van precies het punt, waar vanuit het schepsel werd geboren.

Het verlangen is verborgen in de kleinste daad en het leidt ons vanaf het allereerste begin! Maar we bereiken het pas na een heel lange zoektocht, na veel daden. En als we het bereiken, ontdekken we wat er staat geschreven: “Alle poorten zijn gesloten behalve de poort der tranen”.

De naam is “de poort der tranen”, omdat alle “haarstrengen” van het Licht (Partzufim Searot, het “haar”) die van Boven naar beneden naar ons uitreiken – van de hogere, die “stormt” (Soer) en lijdt terwijl hij onze komst tegemoet ziet – pas nu worden onthuld als de “druppels van geluk” (in het Hebreeuws “Mazal”, van “Nosel”: “druppelen”), de druppeltjes van Licht die naar ons neer druppelen. En we kunnen hun oorzaak bereiken: waarom en hoe zulke resultaten naar ons neerdalen, we kunnen het alleen als we de Rosh de Atzilut (het hoofd van de wereld Atzilut ) leren kennen.

En dit kunnen we alleen bereiken via de poort der tranen, ofwel als een mens het verschil leert kennen tussen het “lichaam” (Guf) van de Partzuf en het “hoofd” (Rosh) ervan. We kunnen het hoofd zelf, de gedachte van de hogere, niet bereiken en begrijpen, maar dankzij dit gebed bereiken we het.

Door alle daden van de Schepper te bestuderen, krijgen we enig vermoeden van Zijn Gedachte. Zoals we, bij het bekijken van een tafel, kunnen raden wat de maker in gedachten had, zo is het met ons: terwijl wij onszelf bestuderen en zo de daden van de Schepper ontdekken, voortdurend dit brandende verlangen om Hem te begrijpen vermeerderen en geleidelijk aankomen bij de poort der tranen.

Van het 1e deel van de  Daily Kabbalah Lesson 3/10/11 over het Gebed

Verwante Materialen (Engels) :
The Creator’s CEO Who Governs The Entire Creation
If You Wish To Look At The Creator’s Face
Don’t Be Afraid, We’re With You!

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: