De Eerste Vragen Van Een Beginner

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is de Schepper?

Antwoord: De Schepper is de hogere kracht die alles controleert en het hele systeem in werking brengt. We onthullen Hem in de mate waarin we lijken op dit integrale systeem. In deze mate zijn we in verbinding met de Schepper, de algemene regerende kracht en worden we eeuwig en volmaakt als Hij.

Dit is het niveau dat ieder mens, vroeger of later, moet bereiken, als het al niet nu is. Ieder mens moet zich bewust worden van dit gemeenschappelijke systeem en de Schepper bereiken.

Vraag: Bestaan er engelen in de geestelijke wereld?

Antwoord: Engelen zijn krachten. “Engel” (Malach) komt van het woord Malchut, kracht.

Vraag: Wat zijn Sefirot ?

Antwoord: Sefirot zijn specifieke kwaliteiten, die in iedere ziel aanwezig zijn, maar in verschillende combinaties. Dit bepaalt alle verschillen tussen ons.

Vraag: Wat is “correctie”?

Antwoord: Correctie is het rechtzetten van hoe wij de dingen zien, van onze waarneming, waardoor wij in staat zijn om te zien hoe alles in de wereld in werkelijkheid met elkaar verbonden is. De natuur is globaal en geïntegreerd en niet verdeeld in afzonderlijke delen op de wijze waarop wij gewend zijn te verdelen, in: biologie, dierkunde, plantkunde, geografie, en zo voort.

Natuur omvat alles. Het is het algemene beeld. Correctie is het door mij nieuw verworven vermogen om te zien, dat alles is verbonden in één beeld en ik voeg mijzelf daar ook bij, samen met alle anderen. Daarom is holistische geneeskunde zo populair in deze tijd, omdat daarbij het gehele organisme en de wereld in het algemeen, als één geheel worden benaderd.

Vraag: Wat is een ziel?

Antwoord: Onze ziel is het deel van het eeuwige systeem dat we bereiken. We maken deel uit van dit systeem op 125 niveaus, totdat we versmelten met het gehele, algemene systeem. Ieder mens moet al deze 125 niveaus bestijgen.

We hebben nog hooguit 230 jaar de tijd (tot het verstrijken van de 6000 jaar) om onze correctie te voltooien, om de globale, geïntegreerde wereld te onthullen en er volledig in te worden opgenomen. Maar we kunnen dit eerder doen.

Vraag: Wat is reïncarnatie?

Antwoord: Iemand die de correctie, waardoor hij opgenomen kan worden in het gemeenschappelijke, globale systeem, niet heeft afgerond, moet blijven reïncarneren om zijn correctie voort te zetten, totdat hij niet meer als een deeltje in het algemene systeem bestaat, maar zoals ieder van ons zich zal “vermengen met” of “verspreiden door” het gehele systeem. We zullen blijven reïncarneren in deze wereld, totdat we onszelf op deze manier hebben gecorrigeerd.

Van mijn lezing in Paris 1/2/2011

Verwante Materialen (Engels):
The Force That Enlivens The World
A Question On “Practical Kabbalah”
A Soul Is What I Gave Away

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed