Wanneer Het Hart Zwaar Is

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kan een persoon de zwaarte, die hem van de groep en het doel verwijdert, accepteren met vreugde?

Antwoord: Eigenlijk is het toenadering, geen verwijdering. In het Hebreeuws betekent “offeren,” “nabijheid” ( קרבן – קרוב). Het is nog een andere laag van het ongecorrigeerde verlangen dat in mij verborgen is en waar ik me niet bewust van was en waar ik niet mee kon werken. En nu is het gemanifesteerd.

Wat als duisternis onthuld wordt, als zwaarte van het hart, is het deel dat in mij ingeprent is en nu aan het licht is gekomen. Ik kan hierin aanvullend Licht ontvangen, een nieuw begrip en gevoel. Dit is de reden waarom we ons hierin verheugen.

From the 1st part of the Daily Kabbalah Lesson 2/9/2011, Writings of Rabash

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed