Een Vraag Over “Praktische Kabbalah”

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe denkt u over “praktische Kabbalah,” is het een verbinding met de Sefirot?

Antwoord: Ik betreur het dat ik u moet teleurstellen, maar niets hiervan heeft iets te maken met ware verwezenlijking. Er zijn in Kabbalah geen rode draden, heilig water of ceremoniële handelingen.

Elk persoon in de wereld met een verlangen om te leren, ongeacht hun geslacht, godsdienst of nationaliteit, kan dit door de juiste Studie bereiken en alleen hierdoor. Het is alsof ze niet over een lichaam beschikken. Met andere woorden, kleding, gewoontes en tradities doen er niet toe. Al deze dingen hebben absoluut niets met Kabbalah te maken.

Kabbalah is een wetenschap en wanneer we het studeren beginnen we deze wereld als een meer verbonden, globale wereld waar te nemen. Dit geeft ons een nieuw perspectief en een nieuw leven. We stijgen van een niveau, waar alles eindigt in mijn lichaam, naar een globaal, extern niveau waar ik buiten de tijd zweef.

Dit moet gevoeld worden. Ik beloof u dat als u Kabbalah begint te studeren en deze wijsheid binnentreedt, u zult voelen dat dit de manier is waarop het werkt. Een persoon van onze wereld moet stijgen naar het niveau van eeuwigheid.

Alles wat Kabbalah heeft voorspeld, is uitgekomen. Tweeduizend jaar geleden schreven Kabbalisten dat als de Zohar geopenbaard zou worden, de wereld een nieuwe fase van ontwikkeling zal ingaan en dat wij dan moeten beginnen om aan onze correctie te werken. Ik geloofde dit niet toen ik Kabbalah, in het midden van de jaren zeventig, begon te studeren, maar het is echt twintig jaar later gebeurd, in het midden van de jaren negentig.

From my lecture in Paris 2/1/2011

Verwante Materialen (Engels):
The Force That Enlivens The World
A Beginner’s First Questions
Practical Kabbalah Has No Use for Red Strings

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: