De Ezeldrijver

Dr. Michael LaitmanOp alle geestelijke niveaus wordt tot op de laatste correctie (Gmar Tikkun) een speciale Kracht uit een Hoger niveau aan ons geopenbaard. Deze Kracht begeleidt iemand en helpt hem om van het ene spirituele niveau naar het volgende niveau te stijgen.

Feitelijk kan iemand nooit naar een Hoger niveau dan zijn eigen niveau opstijgen, want hij heeft alleen de kracht van het huidige niveau. Indien hij de kracht van een Hoger niveau bezat dan was hij er namelijk al.

Tussen de niveaus is er echter altijd een intermediaire link, een bemiddelaar op het pad. Zoals de aap dat is tussen mens en dier; tussen de plant en het dier is het “de hond van het veld” enz.

In spiritualiteit is zo’n tussenschakel “de ezeldrijver”. Er zijn ook andere “engelen’, wat inhoudt dat er krachten zijn die ons helpen om op verschillende manieren om op te stijgen van de ene toestand naar de volgende. Zelfs nu, als we een aantal acties willen uitvoeren, komt er een Hogere Kracht om ons te helpen. Het maakt niet uit of we dat Het Omringende Licht of een engel noemen, deze bijzondere Kracht leidt ons voorwaarts door ons te helpen om van niveau naar niveau op te stijgen.

De “lagere” levert alleen een verlangen, een vitale behoefte. Hij moet er naar streven om mee te stijgen met zijn “ezel” en het bijna te kunnen doen, hoewel hij zich volledig bewust is van zijn onvermogen om dit alleen te volbrengen.

Daarom nemen twee wijzen, die deelnemen aan een reis, de tijd om van te voren een gids te regelen “de ezeldrijver”. Ze hebben de ezels die bepakt zijn met de bagage; ze weten waar ze heen gaan en er is alleen een gids nodig om hen de weg te wijzen.

Meestal komt deze hulp van Boven van Rav Hamnuna Saba ( zie “Introductie tot het boek de Zohar”, Artikel, “De Brieven van Rav Hamnuna Saba”). Het is van een zeer verheven geestelijk niveau vanwaar het Hoogste Licht zich uitbreidt om ons te helpen. Het wordt beschouwd als de “ezel drijver”.

From the 2nd part of the Daily Kabbalah Lesson 1/9/2011, “Introduction of The Book of Zohar,” Article “Yitro (Jethro)

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: