Leren Om Volwassen Te Worden

Dr. Michael LaitmanVraag: Als het Licht het meest absolute, totale geluk is, wil ik het graag beter leren kennen. Hoe doe ik dat? Het schijnt, dat het gekomen is om mij te leiden, maar ik heb het niet gemerkt…..

Antwoord: je moet beslissen voor wie je kiest: het Licht of het genoegen dat het je brengt? Wanneer je voor het genoegen kiest, zal het niet werken.

Alleen aan het begin brengt het Licht je verder door middel van plezier, zo kun je opgroeien en volwassen worden. Op dezelfde wijze voeden wij kinderen op in onze wereld. Onze kinderen krijgen alles,vinden dat normaal en blijven groeien, totdat ze op een bepaalde leeftijd aangekomen zijn en dan zeggen we tegen hen: stop, vanaf nu ben je een volwassene.Hij kan schreeuwen dat hij kind wil blijven en snoep wil blijven ontvangen: dit helpt niet. Wanneer je volwassen bent geworden, moet je je dienstplicht vervullen en werken; je moet handelen als een volwassene.

Wat betekent het om volwassen te zijn? Een volwassene kan het plezier niet najagen; hij moet zich toeleggen op geven. Je leeft in de samenleving en je moet geven aan iedereen; aan het werk gaan, een bijdrage leveren aan de maatschappij en dan zal je bestaansrecht krijgen.

In de spirituele wereld is het precies hetzelfde. Een volwassene wil niet gewoon genieten, hij streeft naar het bereiken van een groot, verheven doel in zijn leven. Volwassen zijn betekent geven, niet omwille van het plezier, maar voor de bron van het geven.

Dit soort loyaliteit wordt van ons verwacht. Dit gebeurt, wanneer we een verbinding met het Licht zelf tot stand brengen en niet met wat wij erbij voelen.

Daarom betreden we op dit moment een nieuw tijdperk: dat het Licht ons niet langer plezier geeft. Het belooft ons niet meer, dat er leuke dingen in het vooruitzicht zijn en dat we niet meer hoeven te wachten op nieuwe genoegens. Er ligt niet aantrekkelijks meer in het verschiet.

Op dit punt hebben we geen andere keuze dan overgaan naar een nieuwe zienswijze:
in plaats van het najagen van het geluk, gaan we naar de bron ervan. En als we dit niet willen, zal het moeilijker worden. Het Licht zal ons blijven dwingen om dit te doen, door ons af te snijden van de mogelijkheid om ook maar ergens van te genieten. Dan beginnen we ons af te vragen: ‘Wat gebeurt er? Waarom leef ik? Waarom is het plezier weg? Wat moet ik doen?’

Je begint niet te vragen naar het plezier, maar naar de bron ervan:’ Waar is het plezier gebleven? Wat is er gebeurd met de bron ervan? Waar kwam het gewoonlijk vandaan?’ En zo vorderen we.

Want zolang we plezier blijven ontvangen, hebben we deze vragen niet. Maar zodra we het in het heden niet hebben en het niet verwachten in de toekomst, wordt het een probleem. Ik begin te zoeken naar waar het gewoonlijk vandaan kwam: ‘Waarom kwam het niet? Wat is er eigenlijk gebeurd?’

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed