Het Criterium Is Je Houding Tegenover Eenheid

Dr. Michael LaitmanUit de Geschriften van Rabash: “Wat betekent het vloedwater in het Werk”:
Geloof boven de rede is het gebied dat aan de Heiligheid toebehoort……

Vraag: Hoe kunnen we dit gebied bereiken?

Antwoord:” Het geloof boven de rede ” betekent dat ik mezelf wapen met de kracht van het geven boven de egoïstische verlangens uit die keer op keer in mij ontwaken. Dit is niet alleen maar een verlangen om te slapen, eten, of een leuke tijd te hebben maar een verlangen dat me belemmert om me te verenigen met anderen.

We hebben het hier over een enkel criterium: of je voor of tegen eenheid bent. Alle andere verlangens behoren toe aan het dierlijke niveau.
Het ware verlangen naar genot, behorend bij het menselijke niveau, is alleen afkomstig van de gebroken zielen. Al het andere behoort toe aan de lagere niveaus in mij. Het onbeweeglijke, vegetatieve en het dierlijke. Ik laat hen voor wat ze zijn.

Dus het criterium van mijn analyse is mijn houding ten opzichte van de eenheid. Het advies is om mezelf in de groep te controleren want in de wijde wereld is verwarring onvermijdelijk en er is niemand om hiermee te werken. Als we samenkomen om te verenigen en ik ontdek dat ik dit niet wil, dat ik het haat en het idee verwerp, dan betekent het dat ik het kwade in mijzelf onthul.

Ik doe inspanningen om boven hen te stijgen maar ontdek dat ik daartoe niet in staat ben.
Dan bij gebrek aan keuze en door het gevoel van hoe belangrijk en noodzakelijk het bereiken van eenheid is, roep ik uit: “Red me”! En van boven ontvang ik de altruïstische kracht die me helpt aan de eenheid te denken en om tenminste een klein beetje verbinding met anderen te maken.

Ondertussen voelen anderen dit niet en zouden het ook niet moeten voelen. We spreken hier over het innerlijke werk van iemand die de gezamenlijke kracht van verbinding binnen dit streven naar eenheid begint te ervaren. Deze kracht noemen we de Schepper.

Iemand beweegt zich zo van de ene naar de volgende fase voort. Zijn verlangen groeit constant, voortdurend tegenovergesteld aan eenheid. Hij doet inspanningen om alles alleen op te lossen. Maar hij faalt, wordt wanhopig en roept om de kracht om te geven. In deze kracht van het geven, gericht op het hart van de groep, onthult hij de Schepper.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed