Een Trampoline Om Op Te Stijgen Naar Spiritualiteit

Dr. Michael LaitmanVraag: Ik begrijp dat de Zohar alleen spreekt over de geestelijke wereld. Maar tegelijkertijd is er een wet van de wortel en de tak. Daarnaast is de materiële wereld een afdruk van spiritualiteit. Dus wat is het verband tussen hen?

Antwoord: Er zijn slechts twee krachten of kwaliteiten in de natuur: het ontvangen en het schenken. Alle mogelijke unificaties en verbindingen tussen hen, creëren hun onderlinge, gemeenschappelijke vorm voor ons.

Wanneer deze gemeenschappelijke vorm een verlangen heeft om voor zichzelf te ontvangen, dan is dit een omgekeerde afdruk van de Schepper en als het een verlangen om te geven heeft, is het een directe kopie van de Schepper. Er bestaat niets anders. Daarom zeggen we dat er niemand anders bestaat dan Hij en in het algemeen is Hij het enige dat bestaat.

Dus wie zijn wij? Wij zijn degenen, die ernaar verlangen om deze vormen, die tegengesteld of gelijk zijn aan de Schepper, te onderscheiden. Deze vormen bouwen het beeld van de Schepper in ons, dat geprojecteerd wordt op ons innerlijke scherm.

We kunnen een kracht op zichzelf niet zien, want een kracht is een vorm van buiten de materie, zoals elektriciteit. Ik kan alleen vertellen dat er elektriciteit aanwezig is, wanneer het een apparaat activeert, wat betekent dat ik het alleen kan waarnemen door middel van bepaalde resultaten.

Ik weet niet wie de Schepper is, maar ik kan Zijn vorm bereiken en als gevolg daarvan, kan ik het zien en realiseren. Ook ik besta in de mate waarin ik de vorm van de Schepper bereik.

De Zohar vertelt over welke vormen van de Schepper ik bereik – goed of slecht, beter of slechter. Bestaat het echt, dat ik slechte vormen van de Schepper bereik? Ja, want ik ben degene die het bereikt en ‘Elke persoon oordeelt naar de omvang van zijn eigen gebrek aan correctie’.

Op mijn innerlijke scherm bereik ik de vormen tussen hoeveel ik in de tegenovergestelde kwaliteit kan zijn en hoe bekwaam ik ben om gelijk te worden aan de Schepper. Dit is het contrast dat ik bereik en het schept het beeld van de Schepper voor mij.

Er zijn altijd twee onderscheidingen in dit beeld: voor en tegen, goed en kwaad, Licht en duisternis. Ik bereik het verschil tussen hen en zonder dit verschil, zou ik dit niet voelen want ik ben schepping.

Via allerlei vormen zoals deze, die ons herinneren aan aardse beelden, toont de Zohar ons de combinatie van krachten, Hassadim en Hochma, receptie en schenking, die het beeld van de Schepper voor mij vormen. Maar ze creëren dit beeld in mij, want nu is het in mijn verlangen en in mijn gevoel, dat de Schepper in deze ongecorrigeerde vormen aan mij verschijnt.

De vraag rijst: maar waarom laat de Zohar mij dit in deze aardse vorm zien? Omdat de Schepper ons in eerste instantie naar deze denkbeeldige realiteit bracht, waar we ons ook Hem voorstellen als onze wereld, met de levenloze natuur, planten, dieren en mensen en waar we allemaal met elkaar verbonden bestaan.

Deze hele droom, die we nu zien, is alleen bedoeld voor ons om er bovenuit te stijgen naar het ware beeld van de realiteit. Daarom beschrijft de Zohar de geestelijke wereld voor ons in deze aardse vorm die we nu voelen. Dan kunnen we in ieder geval beginnen te praten over hogere vormen van de realiteit, die ergens op gebaseerd zijn.

Anders zouden we geen enkele mogelijkheid hebben om het te doen, want we moeten een meetinstrument hebben, een zekere basis om mee te beginnen. Er moet een soort eerste staat zijn en deze eerste staat is onze wereld.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Vorig bericht: