Een Online Spel Met De Schepper

Dr. Michael LaitmanAls we ons heelal onderzoeken zien we dat de natuur, samen met onze wereld, van ons verborgen is. We onthullen de wereld in de loop van duizenden jaren, van generatie tot generatie en we worden hier steeds meer vertrouwd mee.

De Schepper is de gemeenschappelijke kracht van de natuur en dit is waarom we meer tijd nodig hebben om Hem te bereiken. Waarom is de werkelijkheid dan voor ons verborgen? Waarom verbergt de Schepper zich van ons?

Hij is immers niet als de wetten van de natuur die aan Hem voldoen: levenloos, plantaardige en dierlijke niveaus van ontwikkeling of het menselijk niveau. Hij is immers de gemeenschappelijke wet die de gedachte; alsook het begin en het einde van het heelal omvat. Alles is in Hem opgenomen. Waarom schiep Hij dan alles zodat Hij van ons verborgen zou zijn?

Wat is er zo bijzonder aan het verwerven van Zijn openbaring op onszelf en hiervoor Zijn hulp te vragen? Wat is het spel? Hij is verborgen voor ons en we moeten lijden over een periode van duizenden jaren van onze ontwikkeling, totdat we bij de vraag komen,” Waarom is de Schepper verborgen?” Alleen dan zal de wijsheid van Kabbalah, de methode van Zijn openbaring, onthuld worden. Wat krijgen we hiervoor? Dus, we onthullen Hem en wat zal er dan gebeuren?

Mensen zeggen dat we dan gelukkig zijn, omdat de Schepper Goed is en Goed Doet en dat we zullen bestaan in liefde boven al het lijden als we eenmaal Zijn openbaring hebben bereikt. Maar, als de Schepper de kracht van oneindige liefde en altruïsme is, waarom schiep Hij ons dan zo ongelukkig en laag van niveau? Waarom moeten we zo hard werken om naar degene te komen die van ons houdt?

We zien ook dat alles hetzelfde is in deze wereld. Mensen die door verschillende belemmeringen op hun weg naar het verwerven van liefde, verbinding en onthulling zijn gegaan, waarderen het: ze voelen hoe ze hiervan geprofiteerd hebben en iets groots, kostbaars en belangrijks hebben ontdekt.

We zien ook dat iedere persoon in onze wereld in essentie wenst dat er van hem gehouden wordt voor wie hij is. Echter, dit soort relaties kan niet bestaan tussen ons. Alleen een moeder ervaart deze gevoelens naar haar kind toe en deze liefde is aards en dierlijk. Het is naar de moeder toegekomen van de natuur en het verplicht haar om van haar kind te houden, hem leven te geven, te steunen en zijn verdere ontwikkeling te vergemakkelijken.

Dit is de enige uitzondering. Sinds we niet van anderen mensen houden voor wie ze zijn, willen we een bewijs van hoe dit in ons voordeel kan zijn. Dit alles helpt ons te begrijpen, ten minste een beetje, waarom de Schepper dit spel (de verborgenheid) nodig heeft.

Hij wil dat wij naar Zijn liefde toekomen zonder enig voordeel te verwachten. Net zoals we willen dat er van ons gehouden wordt voor wie we zijn, wil ook Hij dat er van Hem gehouden wordt voor wie Hij is, zonder enig persoonlijk voordeel te verwachten. Dit is waarom we niet in staat zullen zijn om te begrijpen hoe we moeten beginnen een verbinding met Hem vast te stellen, voordat we onszelf van ons ego bevrijden.

Het eerste wat we moeten doen om het gevoel van de Schepper in ons te ontwikkelen, is bovenuit onze natuur stijgen. Met andere woorden, we moeten boven onze persoonlijke interesse uitstijgen, bovenuit de vraag “Hoe zal dit in mijn voordeel zijn?”

Dit zal mogelijk zijn wanneer het mij lukt om hiervan absoluut vrij te zijn, alsof ik niet besta, alsof ik absoluut onafhankelijk en objectief ben en in staat ben om de dingen op deze manier waar te nemen en te beoordelen. Dan kan ik vanaf dat moment beginnen om de Schepper waar te nemen, de kracht van altruïsme, de kracht van goedheid.

Als het zo zou zijn dat Hij Zichzelf aan mij zou onthullen, zou ik naar Hem toekomen, omdat dit in mijn voordeel zou zijn. Dit is zo, omdat wanneer ik zou voelen dat alleen Hij liefde, bescherming, gezondheid en geluk oproept, ik gedwongen zou zijn om van Hem te houden, omdat Hij de bron van alle goedheid is. Deze liefde zal verplicht en afhankelijk zijn.

Dit is waarom ik mezelf met een scherm moet bewapenen, een beperking en mijn anti- natuur en om vrij te worden van mijn eigen ego. Dan zullen een ieder van ons we dragers worden van de oneindige en pure liefde zonder persoonlijk voordeel en zouden we beginnen te begrijpen dat het niet de Schepper is die Zichzelf van de mens verborgen houdt, maar dat de mens Hem verbergt met zijn ego.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed