Wat Inspireert Mij?

Dr. Michael LaitmanIk moet altijd uitkijken naar de meest comfortabele middelen die me zo snel mogelijk zullen helpen om inspiratie te voelen voor het belang van het doel. Dit zal me in staat stellen om te streven naar de “plaats”of de “druppel van verbinding” waar ik uiteindelijk de Schepper hoop te onthullen. Alles hangt in dit verband af van mijn huidige staat. Verschillende Reshimot komen voortdurend naar boven in mij. Als regel begin ik de intentie van een onbewuste, vage en “droge” staat op te bouwen zonder een druppel gevoel of reden.

Ik moet dus uit deze “verdoving” ontwaken zodat ik door een zo sterk verlangen word verbrand dat ik op dit moment alleen wil onthullen wat het Kabbalistische boek mij vertelt over “dood is beter” dan door te leven zonder hogere onthulling.

We moeten zoeken en alles gebruiken wat ons kan raken en prikkelen. Soms helpt de groep. Ze herinnert mij aan eenheid, gemeenschappelijke garantie en verantwoordelijkheid. Soms ben ik geïnspireerd door gedachten over de Schepper als zijnde een prachtig, verheven doel. Soms ben ik opgewonden door de actie zelf en het werk om me, ondanks alle belemmeringen, met de vrienden te verbinden. Het is noodzakelijk om naar middelen te zoeken die mij het onlosmakelijke spirituele doen opeisen terwijl ik tijdens de les de Kabbalistische teksten lees.

De aanpak van deze teksten moeten uitgebalanceerd zijn. In principe heb ik reden tot klagen. Aan de ene kant: wanneer ik niets begrijp heb ik niets om me aan vast te houden. Aan de andere kant: wanneer ik aandacht aan de inhoud begin te besteden, voed ik mijn verstand en verlies ik de intentie.

Dat is waarom Baal HaSulam het volgende schrijft in “Letter 17”: Het beste voor jou is om vast te houden aan het doel en te streven naar de richtingen van de Gastheer. Immers, hoe zal de persoon, die de manieren en de richtingen van de Gastheer noch de geheimen van de Thora kent, Hem dan dienen? Dit is de zekerste garantie van de middelste lijn uit de drie.”

We streven naar begrip over wat we moeten doen en vragen: “Geef ons het verstand, geef ons de krachten, geef ons een richting, leg het ons uit, laat het zien met een voorbeeld zodat we juist kunnen handelen”. Je kunt dit alles van de Schepper eisen op de manier zoals een kind het van een volwassene eist. Van de kant van het kind is er alleen een verlangen nodig terwijl de volwassenen hem voorzien van alles wat nodig is. Ik verzamel dit verlangen in de groep, van mijn vrienden. Hierin ligt mijn vrije keus.

Naast deze eis ontvang ik van Boven alles wat ik nodig heb op het spirituele pad, dat ik wel zelf moet ontwikkelen. Het zal alleen komen wanneer ik geïnspireerd word door de omgeving, door de grootheid van het doel. De inspiratie zal dan uit het hart breken en ik zal met al mijn kracht streven in de richting van de Gastheer om te leren hoe ik Hem moet dienen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed