Onderwijs In Plaats Van Carrière Oriëntatie

Dr. Michael LaitmanHet probleem ligt niet in het feit dat we iemands karakter breken of iets in deze wereld verknoeien. Integendeel, door het negeren van iemands individuele eigenschappen halen we bepaalde eigenschappen uit de gemeenschappelijke correctie en zonder deze delen zou het hele systeem niet perfect zijn.

In spiritualiteit moet alles perfect zijn. Wanneer er in het enorme systeem een cel ontbreekt dan maakt dit het hele systeem onvolmaakt. Er is een gemeenschappelijke verbinding wat betekent dat iedereen zich in iedereen bevindt. Ieder mens voegt zichzelf toe aan de ander en bevat iedereen in hem.

Dit betekent zelfs dat, wanneer een enkel iemand ongecorrigeerd blijft, er dan geen enkele gecorrigeerde ziel is. Als één ziel corrupt is, wordt dit gevoeld in alle andere zielen en in het systeem als geheel. Elke fout binnen een ziel hoopt zich op en iedere fout beïnvloedt elke ziel middels verspreiding door alle andere zielen als gevolg van hun onderlinge verbinding.

Dit is de reden waarom- door de bescherming van individuele vrijheid – Kabbalisten niet op zoek zijn naar mooie relaties tussen mensen, maar beschouwen ze deze uit het oogpunt van de structuur van de schepping, alles van het begin tot het einde ziende. Vandaar dat ze zeggen dat we op een gegeven moment niet kunnen doen wat we willen maar dat we alleen moeten uitgaan van de ware vorm; de gecorrigeerde eindtoestand (Gmar Tikkun).

Als we het einde van de correctie moeten bereiken, moeten we vanaf vandaag iedereen met de grootste zorgvuldigheid behandelen en zijn persoonlijke kwaliteiten zien als onze gemeenschappelijke eigenschappen die door niets kunnen worden vervangen. We hoeven elkaar alleen maar te helpen in het verbinden met alle anderen. Zo zouden relaties in de samenleving eruit moeten zien.

Vervolgens moet aan iedere persoon de mogelijkheid worden gegeven zich te ontwikkelen in de richting van aansluiting met de rest. Hij zou niet persoonlijk moeten worden ontwikkeld gezien de verwachting van alle soorten egoïstische successen en onderscheidingen. Dit is wat de huidige scholen op dit moment doen. Ze zijn niet aan het opleiden maar geven alleen een professionele oriëntatie.

In plaats daarvan zouden scholen zich moeten bezighouden met het opleiden van de mens in relatie tot de samenleving in het bijzonder. Dan zullen al zijn natuurlijke kwaliteiten zich goed in hem ontwikkelen omdat al zijn genen, hormonen en aangeboren kwaliteiten alleen bestaan voor de verbinding met de rest. Alles is alleen maar op de samenleving en op de verbinding gericht.

Anders zouden ze voor ons onzichtbaar zijn. We zien ze alleen omdat we door een breekproces heen gingen. Dit betekent dat ieders persoonlijke kwaliteiten het gevolg zijn van het breken van de collectieve ziel en dat dit alleen door de verbinding gecorrigeerd kan worden.

Echt, een mens hoeft in deze wereld niets anders te doen dan zich te verbinden met anderen. Door dit te doen kan hij alle persoonlijke kwaliteiten en natuurlijke neigingen in de meest optimale vorm ontwikkelen. Dit garandeert een opbloei van geest en gevoel in hun meest uitgebalanceerde vorm.

Bovendien kan hij door de verbinding met anderen van hen een aantal extra kwaliteiten, indrukken en gevoelens, dus alles wat hij nodig heeft, absorberen. Hij zal door iedereen en door het hele systeem correct gevoed worden en dit zal hem in staat stellen zichzelf harmonieus en perfect te ontwikkelen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed