Laat Zien Dat Je Lief Hebt!

Dr. Michael LaitmanWe moeten begrijpen dat hoe dichter we bij elkaar proberen te komen, hoe meer ieder van ons ontdekt dat hij de anderen haat. Dat komt omdat elke keer als ik dichter bij je wil komen, ik ontdek hoe jij het tegenovergestelde van mij bent. En hoe dichter ik bij jou kom hoe meer ik de plaats verlaat waar ik vandaan kwam en waar ik alleen was.

Stel dat ik stappen in jouw richting zet zodat ik je steeds meer en meer leer kennen. Hoe meer ik je leer kennen hoe meer mijn haat jegens jou groeit. Waarom? Dat komt omdat ik een grotere realisatie verwerf hoezeer jij het tegenovergestelde van mij bent. Dit vormt een obstakel voor vooruitgang.

Het tweede obstakel is dat hoe dichter ik bij jou kom, hoe verder ik van mezelf weg raak. Om je te leren kennen moet ik mijn kwaliteiten verlaten om die van jou te verwerven.

Stel, jij bent een verkoper en ik een klant. Jij noemt je prijs en ik bied je de mijne aan en geleidelijk aan beginnen we te onderhandelen en bereiken we een overeenkomst. Maar hoe meer ik in jouw richting beweeg, hoe meer ik afstand neem van mijn eerdere woorden. Het wordt steeds moeilijker voor mij omdat ik mijn vorige mening achter me laat om dichter bij jou te komen. Alhoewel ook jij je mening begint bij de schaven, baart dit me geen zorgen. Ik maak me alleen zorgen om mezelf.

Dus in de mate dat ik dichter bij jou kom ontdek ik: 1) Jouw tegengesteldheid, 2) Afstand van mezelf. Daarom, hoe meer we vooruitgaan en dichter bij de Schepper komen, naar correcties, hoe meer ons Aviut , of dikte van verlangen, zich verhoogt. En de zwaarte die we voelen groeit ook exponentieel.

In de mate waarin wij vooruitgaan verwerven we altijd aanvullende Kelim, verlangens naar correcties, en verhogen deze. Plotseling ontdekken we verlangens die veel groter zijn dat we voorheen dachten. En dit is goed omdat ik dan heb wat ik moet corrigeren en ik heb veel meer dan voorheen. Eerder dacht ik: ” Wat maakt het uit, ik hoef alleen 10 ons te corrigeren”. Maar plotseling ontdek ik dat het geen 10 ons maar 50 pond is. Als ik deze verlangens echter corrigeer ontvang ik 50 pond aan Licht.

Vraag: Wanneer zal de correctie plaatsvinden ?

Antwoord: Correctie zal plaatsvinden wanneer je de grote haat, die je voelt, afwijst en de grote scheiding van jezelf verwaarloost, omdat het verbinden met mij voor jou de belangrijkste zaak is. Dat is namelijk een afwijzing van ons beiden. Wil je bestaan in liefde? Laat dan zien dat je lief hebt! Hoe? Door de afwijzing van haat en de verwaarlozing van de scheiding in jezelf. In onze wereld is het eenvoudig: Je koopt een ring voor je bruid en ze is van jou. Maar in spiritualiteit is deze afwijzing erg moeilijk.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed