Laat Je Hart Op De Deur Van De Schepper Kloppen

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe kan ik denken aan de correctie die Het Boek van Zohar ons brengt als ik negatieve emoties zoals haat voel?

Antwoord: Gebed is wat het hart voelt. Als er nu haat in mijn hart is luidt mijn gebed: “Ik wil mijn vijand kwetsen.”

Om op de juiste manier de kracht, die in Het Boek van Zohar verborgen is, te gebruiken tijdens het met de groep samen lezen, zal ik eerst mijn hart moeten voorbereiden zodat het naar het verlangen van de Schepper zal verlangen. In werkelijkheid reageert de Schepper op elk gebed. Met andere woorden: op alle verlangens in ons hart. Dit is waarom onze wereld zo slecht is!

Aan de andere kant staat er geschreven dat Hij alleen reageert op het gebed dat door “de poort van tranen” is gegaan. Reageert Hij echt op ieder verlangen? Zelfs op de gril van een baby of op de machinaties van een schurk?

De Kabbalisten, die ons het systeem van onze relatie met Hem hebben onthuld, zeggen van wel. Een dief die zijn oog heeft laten vallen op een voorwerp of een crimineel die “op jacht gaat” en klaar staat om iemand te doden verlangen ook naar succes en hun gebed wordt ook geaccepteerd.

We spreken hier immers over het verlangen van Malchut van de Wereld van Atzilut en alles hier beneden, inclusief onze wereld, behoort hiertoe.

Waarom zeggen we dan dat het verlangen tot in Malchut kan opstijgen of dat het niet kan opstijgen? Het feit is dat we een verdeling maken in twee soorten van verlangens:

– Sommige mensen streven in dezelfde richting als de Wil van de Schepper. Ze zullen zich dan verbinden met het hogere verlangen en dit wordt als zijnde overvloed van Boven beschouwd.

– Sommige mensen handelen niet in overeenstemming met de Wil van de Schepper. Zij roepen als positieve verlangens ook dezelfde reactie van Boven op maar deze worden door de negatieve verlangens waargenomen als een negatieve reactie. Dit corrigeert een persoon en leidt hem over het langdurige en moeilijke pad van lijden in plaats van over het korte gemakkelijke pad waar zijn verlangens in overeenstemming zijn met de verlangens van de Schepper!

Het juiste gebed als voorbereiding is het beste voor ons wanneer we ons tot Het Boek van Zohar wenden. Een persoon kan niet zonder enig verlangen bij de les zijn. Op de een of andere manier verlangt hij altijd wel iets. Maar als hij zijn verlangen van te voren heeft voorbereid en in de juiste richting streeft, zal hij tijdens het lezen van De Zohar gemakkelijk en snel vooruitgaan.

Bovendien moeten we ons herinneren dat we in een groep zijn die ons helpt het gebed te versterken. Als dus de gedachten van een persoon niet op het doel gericht zijn neemt hij een tegengestelde positie in relatie tot de groep in en ervaart hij des te meer wat lijkt op een negatieve reactie van Boven.

Daarom bestaat ons hele werk uit de voorbereiding op de les, dat is te zeggen: vóór het lezen van De Zohar en andere Kabbalistische boeken. Als we eenmaal bij de les zijn is het moeilijk om iets te veranderen omdat het hart van een persoon al op een specifiek verlangen is afgestemd.

Daarom is het zo belangrijk welke gedachte ik bij het slapengaan heb en hoe ik me voorbereid op de ochtendlessen. Deze minuten zijn van doorslaggevende betekenis. We moeten ook de fysieke voorbereiding niet vergeten zodat het lichaam niet in verval raakt.

Rabash schrijft het volgende in Artikel 36 van Writings of Rabash:
Er staat geschreven: “Hij die het gebed hoort.” Waarom staat er “het gebed” in enkelvoud? Hoort de Schepper niet alle gebeden? Het feit is namelijk dat we alleen één gebed moeten verhogen: de Shechina herstellen vanuit het stof.

Het gebed voor het herstel van de Shechina vanuit het stof is de wens voor de onthulling van de Schepper, de kwaliteit van altruïsme in mij en liefde voor mijn naaste. Dit om gelijkvormig aan de Schepper te worden. Als we onze inspanningen allemaal in dezelfde richting sturen kloppen we op de poort die zeker open zal gaan.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed