Een Spel Met Jezelf

Dr. Michael LaitmanIn het bijzonder is de wijsheid van Kabbalah de wetenschap die ons uitlegt hoe we onszelf kunnen veranderen. Vervolgens begint onze wereld te wijzigen in een andere, hogere wereld waarin verschillende veranderingen plaatsvinden.

Kabbalah vertelt me dat ik tegenover het Licht ben geplaatst, maar ik voel het Licht niet. In plaats daarvan, zoals op een röntgenfoto, zie ik mijn eigen kwaliteiten voor me. Met andere woorden: als ik mensen, sterren of de hele wereld zie zijn dit allemaal mijn eigen kwaliteiten maar tegen het Licht gezien.

Hoe begin ik in mezelf iets te veranderen? Ik wil zeker weten dat dit beeld een werkelijk resultaat is van mijn innerlijke wereld en dat het niet op toeval berust. Dus begin ik met het spel. In zekere mate verander ik mezelf en het beeld om mij heen verandert daardoor ook. Ik verander een beetje meer en weer verandert de mij omringende wereld iets. Het is waarlijk een interessant spel!

In het artikel “De Scheppers Verborgenheid En Openbaring,” schrijft Baal HaSulam dat het voor een persoon, die een bijzondere opvatting van de werkelijkheid heeft, allereerst lijkt dat sommige mensen succesvol zijn, anderen zijn ongelukkig en weer anderen zijn ziek. Maar als hij zichzelf verandert ziet hij dat diezelfde mensen compleet anders zijn. Degenen die dom leken zijn plotseling slim, arme mensen worden rijk en succesvolle mensen verliezen plotseling alles.

Om je kwaliteiten te veranderen en de realiteit te beheersen hebben we in onze huidige werkelijkheid een leraar, boeken en een groep gekregen. Als we ze gebruiken om het Licht of de Schepper en de kwaliteit van altruïsme en liefde te onthullen zullen we het Licht, dat buiten ons bestaat, opwekken. Dit Licht beïnvloedt ons verlangen en verandert het totdat het gelijkvormig is aan Hem, de Schepper.

Het blijkt dat als ik ernaar verlang iets te veranderen, ik alleen mezelf hoef te veranderen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed