Een Kans Om Goedheid In Onze Wereld Te Brengen

Dr. Michael LaitmanVraag: Kunnen Kabbalah Conventies helpen om de wereld te veranderen naar het pad van het Licht, het pad van de versnelde tijd (Ahishena) ?

Antwoord: Er is geen twijfel mogelijk dat we door het ondernemen van acties, zoals het bijwonen van Kabbalistische Conventies, correcties veroorzaken in deze wereld. Met alle pogingen om ons met het doel te verbinden, namelijk het bereiken van gelijkwaardigheid aan de Schepper of Hogere Kracht en door altruïsme en liefde voor de naaste te bereiken, corrigeren we onszelf en de hele wereld met ons.

Daarom nodigen we iedereen uit om aan de Europese Conventie in Berlijn deel te nemen. Ook in het Learning Center Retraite in Californië vindt er tegelijkertijd een Conventie van
28-30 januari 2011 plaats. Evenals in Arava, die ook het hele weekend duurt.

In het bijzonder moeten de mensen in Europa voelen dat de situatie van dag tot dag steeds ernstiger wordt. Dit is de reden waarom we ons moeten verbinden om de “Ene die Goed is en Goed doet” dichter bij deze wereld te betrekken.
Zolang we aan het leren zijn mogen we dit zelfs egoïstisch doen…

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed