De Plaats Waar Ik De Schepper Ontdek

Dr. Laitman with StudentsVraag: Hoe kan een persoon die tijdens de les woede en haat voelt jegens de vrienden dan de intentie bouwen die op eenheid is gericht?

Antwoord: Allereerst moet een persoon zichzelf hierin zien. Dan moet hij zich een correct beeld voorstellen: ik en de Schepper zijn tegenover elkaar gesteld en tussen ons is er de groep. Ik vorm mijn houding ten opzichte van de groep totdat ik de Schepper hierin zie. Inderdaad, dit is de Plaats waar ik Hem en de Hogere Wereld onthul.

Aan de ene kant kan ik de groep aan kritiek onderwerpen om mij met de vrienden te verbinden: Onze inspanning is niet verbonden genoeg. Maar hoe kan ik er anderzijds zeker van zijn dat ik niet aan het zeuren ben of de modder van mijn egoïsme aan de vrienden doorgeef?

Ik zie aan hun terugkoppeling hoe zij, in mijn ogen, het belang van het doel verhogen. Wanneer ik dan doordrongen ben van het belang van het doel, richt ik mij tot de groep om het Omringende Licht (Ohr Makif) te vinden dat Hervormend tussen ons is.

Dankzij de impact van het Licht onderga ik veranderingen en vervolgens richt ik me weer tot de vrienden om de Schepper tussen ons te onthullen. Hiermee eindigt de eerste analyse van mijn cyclus. Dan zal het volgende Reshimo (spirituele gene, record) ontwaken en begint er een nieuwe ronde.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: