De Meest Materialistische Aanpak

Dr. Michael LaitmanDe Zohar spreekt niet over de fysieke dood. Het spreekt over het verlangen om genot te ontvangen dat gecorrigeerd wordt en daardoor gelijkenis met de Schepper verwerft. Een gewoon mens heeft dit nog niet bereikt.

Wanneer een mens in de spirituele wereld werkt heeft hij een linker- en een rechterlijn (de twee “engelen”) en van hieruit bouwt hij de lijn in het midden op. Mijn ego, Pharaoh, staat aan de linkerkant en de Schepper, het Licht, staat aan de rechterkant.

Door de mate van mijn vermogen om het verlangen naar het ontvangen van genot van de linkerkant naar de middenlijn over te brengen en het Licht (de intentie) vanuit de rechterkant hiernaar toe te trekken, roep ik mijn spirituele vat (Kli) met een scherm in het leven.

Het scherm is de intentie tot altruïsme terwijl het vat het verlangen is dat zich hierin bevindt. Met behulp van deze twee krachten bouw ik mezelf op en ben ik de derde kracht. Ik begin dan in een spirituele werkelijkheid te bestaan. Als ik eenmaal deze “derde kracht” heb opgebouwd, het verlangen + de intentie, verwerf ik een ziel.

Als ik echter niet vanuit deze twee krachten zou opbouwen heb ik niets anders dan een punt waarin ik niets voel. Dit is slechts een klein verlangen, een “verlangen uit het niets” (Mi Ain), dat niet van mij afhankelijk is.

In De Zohar staat de noodzaak beschreven om het egoïstische verlangen te doden. Je trekt het Licht naar dit (egoïstische) verlangen toe, doodt het en brengt het naar de intentie tot altruïsme. Dit zul jij zijn; je levende zelf.

Dit kan allemaal gebeuren met behulp van een goede omgeving, “de Heilige Samenleving” (Hevra Kedusha) genaamd, omdat het je helpt je egoïsme te begraven. Op deze manier ontvang je een eeuwige ziel, een deel dat gelijk is aan de Schepper.

Jij zorgt hier zelf voor. En zo niet, dan heb je geen ziel. Je bestaat dan alleen in deze wereld beneden de linkerlijn, waarin je niets anders hebt dan een fysiek lichaam of materie (Homer = substantie = gelijk aan Hamor, ezel). Dit is de meest “materialistische” aanpak.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed