De Heerlijkste Schepper

Dr. Michael LaitmanDe vraag: “Waarom leef ik eigenlijk” is het begin van het verlangen om de Schepper te onthullen. Ik wil weten Wie mij verwekt heeft, waar mijn wortels liggen en Wie mij regeert, Wie schiep dit alles en waarom schiep Hij mij ingepakt in deze grote wereld?

Wat wil Hij ieder moment van mij, geeft mij geen minuut rust en duwt mij in de richting van iets waarmee ik niet bekend ben? Wanneer deze vragen in mij opkomen vergiftigen ze mijn hele leven en kan ik niet langer leven zonder de Schepper te onthullen. Dit is hoe ik gebouwd ben, omdat ik door het Licht ben gebouwd dat zichzelf heeft ingeprent in mij en in al mijn verlangens.

Al mijn verlangens zijn te zien als een omgekeerde inprenting, de tegenovergestelde indruk van het Licht en totdat ik het Licht aantrek en mijzelf ermee vervul zal ik niet rusten tot het punt waarop dit leven slechter zal aanvoelen dan de dood. Ik ben bereid om alles te doen voor ook maar een enkele druppel vervulling.

Daarom is het mijn taak om voor mezelf duidelijk te krijgen op welke manier de Schepper, het Licht en de vorm waarin ik mijzelf kan vervullen, te onthullen. Het is waar dat dit geen simpele opdracht is, en daarom wordt de wetenschap van Kabbalah “Hochma Ha Kabbalah” genoemd (wetenschap van het ontvangen).

Het werkt niet zoals in onze wereld waar ik alleen mijn mond maar hoef open te doen om mijn dorst te lessen. Een spiritueel verlangen kan niet op een directe wijze gelest worden.
Daarom moet het eerst opgehelderd worden omdat de Schepper mij geen klaar verlangen geeft dat geschikt is voor het Licht. Hij wil dat ik onderzoek wat ik verlang, wat het Licht is, en me realiseer dat het de grootste van alle mogelijke vervullingen is.

Hij wil dat ik alle verlangens en vervullingen uitprobeer, mezelf onderzoek en zeg: “Nee, ik wil alleen maar dit”! De Schepper is extreem jaloers en listig, Hij wil dat ik Hem alleen liefheb en niets anders, en Hij onderzoekt dit door ieder ding in mij te onthullen. En ik moet hierop antwoorden: “Nee, U bent nog steeds de grootste van alle vervullingen en van alle geneugtes. U bent de heerlijkheid”. Er staat geschreven “Proef en zie dat de Heer goed is” omdat deze soort van vervulling smaak genoemd wordt.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed