Kabbalisten Zijn Zielen Die De Generatie Doen Herleven

Dr. Michael LaitmanBaal Ha Sulam”s artikel, “Introductie naar het boek, Panim Meirot u Masbirot “, onderwerp 8: Daarom, kom en zie hoe dankbaar we onze leraren moeten zijn, die ons deel laten uitmaken van hun heilige Lichten en hun zielen wijden om goed te doen aan onze zielen. Ze staan in het midden tussen het pad van het harde lijden en het pad van berouw. Ze redden ons uit de onderwereld die harder is dan de dood en ze laten ons er aan wennen om de hemelse vreugde te bereiken, de sublieme zachtheid en vreugde, dat al een deel van ons is en al vanaf het begin gereed is en staat te wachten zoals we hierboven al zeiden.

We zouden deze grote Kabbalisten niet moeten zien als mensen die enige tijd geleden leefden; ze maken deel uit van een enorm systeem: de ziel. Een Kabbalist is een ziel die de Schepper bereikt, Hem kent en Hem voelt, en zich in het collectieve systeem van zielen bevindt, Adam Ha Rishon. Hij is zijn integrale deel en fungeert als een intermedium dat ons verbindt met de spirituele wereld op een tijdstip dat we het ons niet realiseren of waarnemen.

Met andere woorden, een Kabbalist laat ons niet alleen zijn geschriften na, hij actualiseert bovendien een verbinding tussen onze zielen en het collectieve systeem.Wijzelf nemen de zielen van de Kabbalisten niet waar. Echter ze verbinden onze zielen (punten in het hart ) met het algemene systeem, geven ons de mogelijkheid om ons onderling te verbinden en er deel van te laten uitmaken. Daardoor bereikt een stroming van het Licht in het systeem ons op een dergelijke wijze dat het ons doet herleven, en we een integraal deel ervan mogen worden.

 Hieruit bestaat het werk van Kabbalisten in alle generaties. Ze verzekeren ons van het leven in het spirituele systeem. Voorlopig bestaan we in het systeem als punten zonder bewustzijn. Maar de Kabbalisten assisteren ons door de Lichten te sturen die in het systeem aanwezig zijn en ons hierdoor laten ontwaken.

Daarom eindigt het leven van een Kabbalist niet met de dood van zijn fysieke lichaam. Wanneer we spreken van een Kabbalist, hebben we het over een ziel dat in een gezamenlijke totaliteit van zielen bestaat en zich gedraagt alsof zijn lichaam zich niet in de materiële wereld bevindt .Deze ziel is actief en maakt deel uit van het systeem die het dichtste bij ons is (zoals, bv. Baal Ha Sulam of Rabash).

Onze hele Kabbalistische groep vertegenwoordigt een bepaald geestelijk orgaan van de collectieve ziel, en helpt ons spiritueel te ontwikkelen. Dit is geschreven over ons: Wij zouden dankbaar aan onze leraren moeten zijn die ons deel laten uitmaken van hun heilige Lichten. Ze brengen op dit moment deze Lichten bij ons.

We wisselen niet van het ene systeem naar het andere. We blijven altijd in hetzelfde systeem en ontwaken naar een hoger bewustzijn.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed