Een Gids Naar Het Boek De Zohar – De Ladder Naar De Verlossing In De Wereld

Dr. Michael LaitmanFragmenten uit mijn aanstaande boek een gids naar het boek Zohar.

Baal Ha Sulam “Introductie naar het boek Zohar”, onderwerp 58: En ik heb die toelichting Ladder (de Sulam) genoemd, om te laten zien dat de bedoeling van mijn toelichting hetzelfde is als iedere ladder: Als je een zolder hebt die rijkelijk gevuld is met eten, dan is een ladder het enige wat je nodig hebt. En dan zal alle verlossing in de wereld in jouw handen zijn.

Je kunt zonder de toelichting van Sulam geen gebruik maken van het boek de Zohar. Er zijn nogal wat toelichtingen geschreven over het boek de Zohar, maar de Sulam toelichting is het enige die ons doet stijgen naar het niveau van de Scheppers perfectie.Dit komt omdat Baal Ha Sulam alle 125 niveaus heeft beklommen waarop de auteurs van de Zohar stonden op het moment toen zij het boek schreven, en vanaf hun hoogte de Zohar voor ons onthulden.

De toelichting van de Sulam past de Zohar aan de moderne zielen aan die vandaag de dag op de wereld komen. Het Licht van het boek de Zohar corrigeert onze zielen en maakt het mogelijk om in het aangezicht van de Zohar (de glans van het bovenste Licht) ons naar eenheid terug te brengen, op een wijze waarin de Schepper Zichzelf aan ons zal onthullen.

De Sulam helpt ons om onszelf in de middellijn te positioneren zodat we gelijk worden aan de vorm waarin het Bovenste Licht op ons neerdaalt (een combinatie van genade en straf) en we het dus kunnen ontvangen. De middellijn is een formule, waarin we de twee krachten die er in de natuur bestaan, correct moeten combineren: De kracht van de Schepper (het geven, overvloed, en het Licht) en de kracht van het schepsel (het verlangen om geluk te ontvangen). Onze gehele arbeid bestaat uit het bouwen van de middellijn en is de enige keuzevrijheid die we hebben.

De Sulam toelichting staat ons toe om de middellijn te bouwen, en dus nadat het ooit werd geschreven, bestaat er geen andere manier om het boek de Zohar te bereiken dan er door mee in overeenstemming te komen. Baal Ha Sulam richt onze visie,aanpak en gewaarwordingen op een manier dat alles wat er in het boek de Zohar wordt beschreven, in ons wordt gepenetreerd door de middellijn (het midden van de aarde).

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed