Hoe Vinden We Onze Punt Van Vrijheid?

Dr. Michael LaitmanEen vraag die ik ontving: Waarom schiep de Schepper de wereld zoals die nu is? Waarom verborg Hij zichzelf voor onze geest en onze zintuigen?Waarom schiep Hij ons tegenovergesteld aan Hem en het uiteindelijke doel?

Mijn Antwoord: Hij deed dit omdat Hij ons de vrijheid wilde geven. Hij wilde dat wij een verlangen krijgen om Hem te onthullen door onze vrije keuze. Hij wou dat we gevers zouden worden zoals Hem. Als we de Schepper vanaf het begin zouden waarnemen zoals Hij is, zouden we nergens bezwaar tegen hebben of dingen op een andere wijze willen doen.

Op dezelfde wijze, zou niemand van ons weerstand willen bieden aan het egoïsme dat over ons regeert. We voeren ons egoïstische programma automatisch uit. Tegelijkertijd als het programma van het geven was ingeprent in ons, zouden we het ook automatisch ten uitvoer brengen en zouden we engelen genoemd worden, automatische krachten van de natuur. Echter er is geen vrijheid in geen van deze vormen.

De vrijheid is enkel in het midden. Het ligt tussen onzuiverheid en heiligheid. Deze staat noemen we de Klipat Noga. Het is het middelste van drie gedeeltes van de kwaliteit van Tifferet.

De Schepper moet ons in een punt van onstabiliteit plaatsen zodat we niet weten hoe we moeten balanceren welke kant we op moeten zwaaien. We weten niet wat goed of kwaad is, wat we moeten verkiezen of nastreven. Dit is waar het punt van vrije keuze ligt.

We vormen een lijn van zulke punten van vrije keuze en maken vanaf dit moment vooruitgang opwaarts tot het einde van correctie. Onze enige taak is om de omvang van de verborgenheid en zijn vormen te begrijpen en de reden te realiseren waarom we het nodig zijn. Op deze manier bouwen we ons in een onafhankelijk persoon.

De Schepper heeft geen ander doel als onze onafhankelijkheid. Want na dit alles is Hij een onafhankelijk schepsel nodig om te verlichten. Hoe kan Hij een machine verlichten die Hij schiep en die hij volledig onder controle heeft. Echter naar de omvang dat een schepsel onafhankelijk wordt, ontvangt de Schepper plezier door het in verrukking te brengen, nu dat er iemand is die Hij kan verlichten, is er iemand die echt bestaat.

Dit is waarom Hij ons niet meteen op de goede manier schiep en ons niet vanaf het begin de oneindige wereld gaf. Hij was gedreven om ons tegenovergesteld aan Hem te maken en ons tussen twee werelden te plaatsen. Ten slotte precies in het midden, tussen deze twee werelden, waar niet de Schepper of het schepsels wetten regeren, in dit neutrale punt dat geen betrekking heeft op de Schepper of het schepsel, alleen daar hebben we vrijheid.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed