Monthly Archives: augustus 2010

De Tunnel Van Twee Kanten Graven

Dr. Michael LaitmanUit het artikel van Rabash “Wie is Hij, die een gebed veroorzaakt”?: Iemand moet zeggen:”Als ik het niet doe, wie zal mij helpen, en als het nu niet is, wanneer dan wel?. Daarom is het verboden te vertragen, zelfs niet voor een moment, en we kunnen niet wachten op een geschikte tijd om te beginnen met de uitoefening van geestelijk werk.

Dit betekent dat we altijd klaar moeten zijn om ons naar de Schepper te keren met een verzoek om ons voortdurend te verduidelijken en te verfijnen, totdat men een antwoord krijgt.

Echter na iemands actie, moet men niet geloven dat het de mens is die roept naar de Schepper, integendeel, de Schepper dagvaardt hem. En de reden van hun nabijheid komt van de Schepper in plaats van de mens. Dus voor het gebed moet men de Schepper eerst bedanken dat Hij hem door middel van de dagvaarding dichterbij Hem heeft gebracht.

Op deze wijze stellen we ons direct langs de lijn, waar het Licht zich uitspreidt in al zijn fases. En als ik me herinner, begrijp, voel en vasthoud aan de gedachte dat spiritueel ontwaken naar mij toekomt door de Schepper, betekent het dat ik al een spirituele verbinding heb. Met behulp van deze eerste spirituele ontwaking van de Schepper, kan ik een hoger beroep doen, terug naar de Schepper.

Om de Opperste Kracht te danken voor de ontwaking die het mij heeft gezonden betekent het dat ik het eerste contact moet aangaan, door te kiezen voor de enige correcte verbinding richting de Schepper van alle richtingen, ( de volle 360 graden). Deze keuze te maken is de eerste actie waar we toe in staat zijn.

Dit is gelijk aan de parabool over de zoon van de Koning, die een tunnel onder zijn vaders huis graaft met de bedoeling om een pond goud van zijn vader af te nemen. En zijn tunnel was van twee zijden- van de binnenzijde en van buitenaf omdat de vader op zijn beurt ook een tunnel naar zijn richting groef met het verlangen om het hem sneller te geven.

Met andere woorden, de Schepper geeft eerst een ontwaking en dan wordt een gebed in ons geboren. Echter, dit gebed zal geen simpele aanvraag zijn: een echt verlangen zal zich in ons onthullen, en als antwoord op dit verlangen zal dan van Boven de Kracht van het geven worden geschonken.

Stijgen Naar de Niveaus Van Liefde

Dr. Michael LaitmanVraag: Hoe wordt ons verlangen om samen meer te verbinden uitgedrukt: in gedachten of in gevoel?

Antwoord: Het verlangen om samen meer te verbinden wordt uitgedrukt door mijn verlangen om in het gemeenschappelijk gevoel te zijn waar er geen onderscheid is tussen “mij” en “anderen”, en in plaats is er iets dat gedeeld is. Maar, ik weet niet wat het is. Ik wil “mezelf” niet voelen, ik wil “ons” voelen waar er geen onderscheid is in “zelf” en “ander.”Dit is een nieuwe realiteit die we voortbrengen.

Op dat hoger niveau die we voortbrengen door onze inspanningen, is het verlangen niet verdeeld (in vergelijking tot ons huidig niveau). Het is alsof veel druppels water samen komen in één grote druppel. Dan is er geen manier om het verschil te zien van onze vorige staat, waarbij ieder van ons was gescheiden.

Het is onmogelijk om dit precies uit te drukken in onze taal, maar het is alsof ik mezelf verlies. Mijn “Ik” verdwijnt. Op het volgend niveau verandert het in “wij.” Hoewel, met betrekking tot een hoger niveau, zal onze verdeling geleidelijk aan weer onthuld worden.

Als we een hoger niveau bereiken waar we samenvoegen in één druppel, zullen nieuwe verlangens of nieuwe lagen van egoïsme in ons onthuld worden. Waar worden ze van onthuld? Van de AHP of het Hogere Niveau, die ze verlicht. Dan begin ik te onthullen dat ik eigenlijk niet verbonden ben met anderen, dat ik alleen ben en zij ook. Dit gebeurt in ons gewone levens, wanneer je met iemand wilt verbinden met je hele hart en ziel, maar een moment later zal je al verschillende berekeningen gaan ervaren die je verdelen.

Hetzelfde gebeurt in spiritualiteit, maar daar gebeurt het omdat de Ene Hogere je tekortkomingen in deze staat begint te verlichten. Je dacht dat je verbinding had bereikt, maar nu wordt je getoond dat dit niet waar is. Je bent weer gescheiden van anderen door egoïstische berekeningen en haat, zelfs als je dacht dat er alleen liefde om je heen heerste.

Hetzelfde gebeurt in onze wereld: We denken dat we altijd liefde met haat vervangen en haat met liefde, maar dat is niet waar. Het feit is dat dit verschillende niveaus zijn. Een grotere ego wordt voortdurend aan ons onthuld en daarom zal op ieder niveau het kwaad vervangen worden door het goede, en dan zal het goede vervangen worden door het kwaad en dit is hoe we vooruitgaan.

Dag van Eenheid!

Unity Day
29 augustus 2010

Unity Day is een mogelijkheid om met mensen over de hele wereld te verbinden op dezelfde tijd, met het grootst mogelijke doel in gedachten: het doel welke alle problemen voor iedereen zal oplossen, het doel welke het leven voor iedereen makkelijker zal maken.

HET DOEL: De ontdekking van het gemeenschappelijk punt in menselijk verbinding!

Het doel bereiken is niet alleen mogelijk, maar noodzakelijk voor het gemeenschappelijk welzijn en overleving van de mensheid.

Aanmelding: Dutchkabbalah@gmail.com

Plaats: Oud-Beijerland

Bnei Baruch Nederland

De Onthulling Van Het Breken

Dr. Michael LaitmanVraag: Wie zijn de mensen met een gebroken hart?

Antwoord: Het hart is alles van de verlangens van een persoon. Wanneer een persoon ontdekt dat al deze verlangens omwille van zijn zelfvoldoening is , ziet hij dat ze gebroken zijn.

Wat is het breken? Eens, in het begin, waren ze verbonden door de kracht van geven, de kracht van verbinding tussen hen. Dit gebeurde natuurlijk door het Licht of het ontwaken van Boven, sinds dat is wat de Schepper geschapen heeft.

De Schepper heeft Zichzelf toen verborgen en het Licht verdween. Voor deze reden verdween de verbinding tussen hen. De onthulling van een gemis aan verbinding tussen ons is genaamd, het breken. Dit alles spreekt over de schepsels.

De afwezigheid van de onthulling van de Schepper of de kwaliteit van geven veroorzaakte verdeeldheid. Deze verdeeldheid kan worden gevoeld op de manier we nu voelen: “Het is niet zo erg. Alles is OK. Ik wens alleen dat anderen mij met rust laten en ik zal ook niemand pijn doen.” Dit is genaamd, de onthulling van het breken.

Naast dit, is er een staat waarin we voelen dat we in een staat van breken zijn en daar is geen verbinding of eenheid tussen ons. Dit kan ook betrekking hebben op verschillende niveaus van besef van het kwaad: Zonder een verbinding tussen ons, zal ik geen goed materieel leven bereiken; of door de afwezigheid van verbinding tussen ons, zal ik natuur rampen teweeg brengen; of door de afwezigheid van deze verbinding, zal ik de Schepper niet bereiken, spiritualiteit.

Wijsheid van Kabbalah: Intenties Van Het Hart

Kabbalah Momenten: Maak Gebruik Van Het Boek

Spirituele Reclame

Dr. Michael LaitmanWe zijn geschapen van het materiaal “het verlangen om te genieten.” Daarom hebben we energie nodig in de vorm van “plezier” om een lichamelijke of een mentale Aktie uit te voeren. Met andere woorden, niets in onze wereld komt in beweging zonder een egoïstische stimulans. Bewust of onbewust wegen we alles af in ons verlangen om te genieten, en in de evaluatie van dit verlangen, verwerft ieder ding zijn “eigen” kwaliteiten: kleur, gewicht, hoogte, en afstand.

Om succesvol te zijn in deze wereld, moeten we de juiste omvang van de waarden hebben, of met andere woorden, de juiste opstelling van het verlangen om te genieten. En dit is wat we onze kinderen leren om te streven naar de goede dingen en om pijnvolle dingen te vermijden. Om afstand te nemen van het kwaad betekent dat we geen energie hebben om ervoor te werken. Echter is er geen motivatie in ons verlangen om te genieten om het spirituele verlangen om te geven te bereiken.

Tenslotte is de spirituele wereld tegenovergesteld aan mij. Het verlangen om te geven komt eerder dan het verlangen om te genieten. Deze kwaliteit bestaat helemaal niet in mij. Daarom voel ik de spirituele wereld niet. Ik zie alleen wat ik evalueer in het verlangen om te genieten dus wat naar mijn inzicht waardevol of minder van waarde is. Naar aanleiding hiervan bepaal ik of iets dichtbij en belangrijk voor me is, of op afstand en onbelangrijk.

In spiritualiteit, “de kwaliteit van het geven,” zijn  alle criteria, gedachten en acties alleen gebaseerd op het geven. Alleen begrijpt mijn verlangen om te genieten niet wat dat is. Het geven gaat door me heen, als een onzichtbare verlichting, die ik op geen enkele manier waarneem. Alle werelden en acties vinden naast me plaats, en ik neem ze niet waar, in mijn verlangen om te genieten zoals een dier de sensaties van een menselijk wezen niet begrijpt.

Wat kan ik doen als ik zo geboren ben? Alle werelden en het meest belangrijke, die Ene die me onder controle heeft, de Schepper Zelf, blijft onopgemerkt bij mij. Om hen te voelen, moet ik beginnen met de waardering van de kwaliteit van het geven.

Dit is waarom er een omgeving aan ons is gegeven: de boeken, de leraar, en de vrienden zodat het belang van het geven bij me inprenten. Al denk ik dit persoonlijk niet, zij vertellen me dit, en hun mening is belangrijk voor mij. Ik ben geschapen om de invloed van de omgeving te absorberen, en wat belangrijk is voor de mensen om me heen, wordt ook belangrijk voor mij.

Dus zelfs het geven, wat niet van waarde is voor mij, begint belangrijk voor me te worden in mijn verlangen om te genieten, als een goede aankoop. Ik ben bereid om extra inspanning te doen om het Opperste Licht aan te trekken, die me naar het “verlangen om te geven” brengt, omdat dit belangrijk is voor mijn verlangen om te genieten. In Kabbalah wordt dit spiritueel werk voor jezelf genoemd – Lo Lishma.

Echter het Opperste Licht dat ik aantrek vervangt het verlangen om te genieten in het verlangen om te geven (van Lo Lishma naar Lishma). Dan kan ik de perfectie van de Opperwereld waarnemen.

Spiritueel Genot

Dr. Michael LaitmanVraag: Wat is spiritueel genot? Is het eenvoudig zeer intens genot of is het iets compleet anders?

Antwoord: Het enige verschil tussen het materiële en spirituele genot ligt in welke verlangens ik het ervaar: egoïstisch of altruïstisch. Mijn egoïstische verlangen van ontvangst zijn beperkt. Geleidelijk onthullen ze hun eigen leegheid en ben ik gedwongen om groter genot te zoeken. Als resultaat ben ik nooit tevreden.

Ik heb geprobeerd om mezelf met plezier te vullen maar ik faalde hierin sinds genot een “plus” is en ik een “min” ben. Wanneer ik tracht om plezier te ontvangen, ontvang ik alleen tijdelijke voldoening, welke lijkt op een “short-circuit”: het lost zich snel op en laat me weer leeg achter, maar nu is het gevoel van leegheid twee keer zo groot. Het is verdubbeld omdat het plezier, welke ik zo gretig zocht, verlaten is en het de sensatie vormt van leegheid in toevoeging tot de ene die ik hiervoor voelde. Als gevolg hiervan is dat ik altijd twee keer verlies. Als resultaat evolueren we in onze wereld van generatie naar generatie, ons lege egoïsme vergrotend.

Toch verschijnt er tegenwoordig een nieuw probleem: Het ego dat eens groeide, die me een sensatie van leegheid bracht, is gestopt met groeien. Logischerwijze zou dit me tevreden moeten stellen, maar ik voel dat ik nu niets meer heb om genot van te krijgen. Dit nieuwe probleem is erger dan het vorige, sinds er geen hoop is op vervulling. Naast dit voel ik dat egoïsme integraal is, het vertegenwoordigt de som van alle zeven miljard individuele egoïstische verlangens. Ik ontdek dat ik afhankelijk ben van iedereen, en dat iedereen afhankelijk is van mij. Om deze reden weet ik niet wat ik ermee aan moet, wat me tot extreme wanhoop drijft.

Tijdens deze periode vindt een persoon troost in drugs, die de realisatie van de totale crisis voor een tijd uitstelt. Toch, zelfs als deze “oplossing” verloopt, want het maakt een persoon zich ervan bewust dat deze pad onjuist is, en te ontbinden van het leven, betekent in te stemmen met de dood. Maar de natuur staat dit niet toe! We worden geconfronteerd met de vraag: “Wat moeten we nu doen?” En het antwoord ligt in de overgang van “plezier van ontvangst” naar “plezier van geven.”

Wacht Niet Totdat Je Gedwongen Wordt Te Evolueren

Dr. Michael LaitmanAls we falen om de wereld te ontwaken naar spirituele evolutie, naar het Licht die vooruit schijnt, zal het van achteren geduwd worden door het lijden en daardoor gedwongen worden tot vooruitgang. Dit pad is erg lang, totdat marteling de mens dwingt te denken waarom hij lijdt en wat hij moet doen. Stel je voor hoe lang het zal duren en hoeveel pijn het zal brengen!

Maar, als we enigszins kunnen helpen in de ontwikkeling van de mensheid door verspreiding van de wetenschap van Kabbalah, zullen we snel vooruitgang boeken en al deze klappen vermijden. We weten dat alles wat op het levenloze niveau gebeurt, gelijkstaat aan één enkele handeling op het vegetatieve niveau. Alles wat er gebeurt op het vegetatieve niveau is gelijk aan één enkele handeling op het dierlijke niveau. Denk eens aan het verschil tussen deze twee staten.

Er moeten oorlogen zijn, lijden en verschrikkelijke rampen om ons één stap omhoog te bewegen, naar het hogere niveau. In plaats daarvan kunnen we het Hogere Licht aantrekken en al deze problemen vermijden op het niveau van deze wereld. We kunnen een tiental jaren van lijden vervangen met ons ene minuscule individuele inspanning naar spiritueel vooruitgang met de hulp van het Licht.

Dit is hoe groot het verschil is tussen het levenloze, vegetatieve, dierlijke en sprekende niveau van de natuur. Daarom moeten we een serieuze verantwoordelijkheid nemen voor de mogelijkheden die aan ons worden gegeven.

5 Minuten Van Licht: Waarom Kabbalah Verspreiden?