Kabbalisten Over Het Doel Van De Schepping, Deel 3

Dr. Michael LaitmanDierbare Vrienden, stel alsjeblieft vragen over deze passages. Ik beloof dat ik ze zal beantwoorden. Commentaar tussen de haakjes is van mij.

Wat is het doel van de Schepping?

… wat was het doel waarvoor de Schepper dit perceel geschapen heeft? Zeker, het is om het te verhogen naar een Hoger en belangrijker niveau, om zijn God te voelen zoals het menselijk gevoel, dat al aan hem gegeven is. En zoals men weet en de wensen van zijn vriend voelt, zo zal hij de woorden van de Schepper leren…
– Baal HaSulam, Artikel “De Leer van de Kabbalah en zijn Essentie”

… het doel van de Schepper van de tijd Hij zijn Schepping heeft geschapen, is om Zijn Goddelijkheid te onthullen aan anderen. Dit is omdat de onthulling van Zijn Goddelijkheid het schepsel bereikt als plezierige vervulling dat eindeloos groeit totdat het de gewenste maat heeft bereikt.

En hiermee stijgen de lage met ware herkenning en worden ze een wagen voor Hem, en hechten aan Hem, totdat ze hun laatste voleinding hebben bereikt: ” Evenmin heeft het oog gezien een God naast U”….
– Baal HaSulam, Artikel: “Matan Torah (Het geven van de Thora),” deel 6

De mens is geschapen om de hemelen te verhogen…(van zichzelf, het lagere centrale punt, om de lege beperkte ruimte te vullen, door de eigenschap van geven, het Licht, aldus zijn grens te verhogen tot de Oneindige Wereld).
-Rabbi Menahem Mendl van Kotzk

… The doel van de schepping is onschatbaar omdat een kleine vonk, zoals een persoon zijn ziel, hoger kan stijgen in zijn verworvenheid dan de bedienende engelen (de krachten van geven die geen onafhankelijke wil hebben, zoals dieren in onze wereld)…
-Baal HaSulam, Artikel “The handmaid that is Heir to Her Mistress”

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed