Waarom Was Er Vroeger Een Verbod Op Kabbalah?

Dr. Michael LaitmanEen vraag die ik ontving: Waarom verboden Kabbalisten anderen tot onlangs, om Kabbalah te studeren?

Mijn Antwoord: Er waren verschillende redenen voor het eerdere verbod van de studie van Kabbalah voor het algemene publiek:

1. De zielen van Israel, die toen in spirituele verwezenlijking waren, werden gescheiden voor het doel van vermenging met de andere zielen die onveranderd bleven in de tijden van Babylon. De zielen van Israel daalden neer naar het niveau van onze wereld en werden gelijk aan de andere zielen. Dat wil zeggen, de zielen van Israel daalden neer naar het niveau van deze wereld, aangezien de vermenging met de andere zielen ze een mogelijkheid geeft om gecorrigeerd te worden.

2. De mensheid moest door alle niveaus totdat het een compleet teleurstelling van zijn egoïstische ontwikkeling had bereikt en zichzelf zag als leeg, waardeloos en gelegen op de drempel van vernietiging van al zijn systemen, waardoor het hoopte geluk te bereiken.

3. Ondertussen, ontwikkelde de mens innerlijk, intellectueel in hun egoïsme en dit gaf ons de mogelijkheid om abstracte vormen te begrijpen die buiten tijd,
beweging en ruimte bestaan. We zijn maar net begonnen over zulke dingen te praten in de 20ste eeuw. Hoewel het in het boek van Zohar, bijna twee millennia geleden, geschreven was dat de Aarde een ronde bol is (De Zohar, Hoofdstuk “VaYikra (De Heer roept),”Deel 142), werden mensen in vreugdevuren verbrand voor zulke woorden, zelfs vijf honderd jaar geleden.

Tijd was noodzakelijk voor de mensheid om zijn verstand en gevoelens te ontwikkelen, om dichterbij te komen naar begrip wat de wetenschap van Kabbalah ons vertelt; een Hogere dimensie. Zelfs nu is dit niet simpel te beseffen, maar de volgende generatie zal een nieuwe visie van de wereld binnen gaan als wij hiervoor het fundament voorbereiden. En de volgende generatie, zijn wij in onze nieuwe reïncarnatie. Een mogelijkheid om op deze manier waar te nemen, is al opkomende in ons. De huidige ontwikkeling heeft iedereen naar hetzelfde niveau gebracht en het is mogelijk om de wetenschap van Kabbalah aan iedereen op hetzelfde moment te onthullen. Mensen van alle nationaliteiten komen om de wetenschap van Kabbalah te studeren.

Maar, om dit echt te begrijpen, moeten we ons met elkaar verbinden. Eerst kunnen we begrijpen en voelen waar Kabbalah over spreekt door ons egoïstischr verstand en gevoelens. Maar dan begint verwezenlijking en het is alleen waargenomen in de verbinding van zielen. Verbinding geeft geboorte aan een nieuw orgaan van waarneming; de ziel. Als we ons verbinden zal de onderlinge opneming ieder persoon zijn ziel geven voor de waarneming van de Hogere Wereld.

Als Baal HaSulam geen leiding van Boven had gekregen, had hij niet de wetenschap van Kabbalah bekend gemaakt. Een Kabbalalist bestaat in contact met de Schepper en draagt zijn bevel uit, dient als een bindende link tussen de Schepper en de mensheid. Daarom, komen de besluiten van de Kabbalisten om de wetenschap van Kabbalah te verbergen of onthullen vanuit de noodzaak, van de (voor hen) duidelijke verbinding tussen het Hogere Licht en de gereedheid van de mens zijn verlangens voor correctie en waarneming.

Vandaag zijn er ook bepaalde beperkingen. Er is een mogelijkheid van Boven om de stroom van de Hogere wijsheid wijder te openen. Maar de mensen zijn hier nog niet klaar voor. Ik voel de tegenstand aan nieuwe informatie. Dit is omdat het tegengesteld is aan egoïsme en we verlangen het niet. Voor deze reden is er een nieuwe regel in Kabbalah; “Het verlangen moet vooraf gaan aan vervulling.” Ons primaire taak is om een spiritueel vat te creëren. Ondertussen is het Hogere Licht al klaar om hierin onthuld te worden.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed