Stuur De Zondebok Naar De Woestijn

Dr. Michael LaitmanDe Zohar, Hoofdstuk “Tetzaveh” (Gebod) onderwerp 102….Toen werd er gezegd: Haal jij twee bokken, een voor mij en een voor de aanklager, de Sitra Achra, dus zal hij denken dat hij heeft gegeten van zijn eigen maaltijd, en zal geen weet hebben van de vreugde van onze andere maaltijd. Hij zal dat deel “GAR” van de linkerzijde, die is verzonden naar de woestijn, de plaats van de afgrond, zijn heerschappij terug geven, wat het middelpunt van de verwoeste wereld is…

We lezen in alle Kabbalistische boeken over de acties die we moeten maken als doel om de ware wereld te onthullen door middel van een heldere visie en waarneming. Wanneer ik bijvoorbeeld niet weet waar ik ben, probeer ik mijn zintuigen scherper af te stellen, reinig ik mijn bril om de mist die zich voor mijn ogen bevindt te doen op klaren. Ik probeer verschillende dingen die me helpen te oriënteren op een vreemde plaats die ik niet kan zien.

Kabbalisten geven ons hetzelfde recept, de dingen die we nodig hebben met het doel om onze zintuiglijke kanalen op te frissen: gezichtsvermogen, gehoor, smaak, geur, en aanraken (vijf sefirot), om ons in een nieuwe ruimte te oriënteren en de dingen te kunnen onderscheiden.Dit is waarom de Zohar ons vertelt dat wanneer er iets in onze waarneming verstoord is, de zogenaamde “GAR van de linkerzijde”, moeten we stoppen het te gebruiken en het vervolgens naar de woestijn sturen.

Met andere woorden de Zohar beschrijft de weg waarin we werken met onze zintuigen en wat we moeten doen om bij een heldere waarneming te komen in een ruimte waarin we ons bevinden. In wezen spreekt de hele Kabbalistische wetenschap over het bereiken van waarneming van een nieuwe werkelijkheid, in plaats van de waarneming van deze ingebeelde wereld.

Immers, we gaan echt nergens heen, we vliegen of bewegen niet, we blijven op dezelfde plaats en dezelfde staat. We perfectioneren simpelweg onze zintuigen. Dit is waarom Kabbalah de wetenschap van het ontvangen genoemd wordt, de wetenschap van perceptie (In het Hebreeuws, komt het woord “Kabbalah” van het woord “lekabel“- het ontvangen.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed