Het Systeem Van Geven

Laitman_138In het artikel “Matan Thora”( “De Openbaring van de Goddelijkheid”), schrijft Baal HaSulam dat geven zich uit door acties die gericht zijn van één persoon naar een ander en van een persoon naar de Schepper. Beide handelingen zijn gericht op één doel: het bereiken van gedeeltelijke gelijkheid (door de 125 stappen van de werelden) en dan complete gelijkheid met de Schepper (de Oneindige Wereld, een staat van eenheid met de Schepper). Wanneer een persoon handelt omwille van geven in plaats van voor zijn eigen bestwil, voelt hij het verschil niet tussen geven aan een ander persoon of aan de Schepper, omdat alles verder dan zijn eigen lichaam waargenomen wordt als vreemd.

Wat betekent het “werken omwille van de Schepper” Hoe stel ik Hem voor? Ik verbind met mijn vrienden (mensen met wie ik hetzelfde doel deel), en voor deze reden stijg ik boven mijn egoïsme uit. Binnenin deze verbondenheid begin ik een meer innerlijk verlangen waar te nemen, gedefinieerd als “de Schepper.”Door de groep (circuit 1), beïnvloed ik Hem (circuit 2). Op zijn beurt reageren beiden naar mij. De groep en de Schepper bevatten twee modellen, of “vreemdelingen,” of “anderen,” die zich in mij bevinden, beiden waarvan ik een onderscheid kan maken. Ik werk met beide modellen omwille van geven en stijg boven mijn ego uit.

Dit is waar de cirkel is volbracht. Er zijn geen “anderen”, ik verbeeld het me alleen binnen in mijn ego (mijn verlangen om plezier te ontvangen). Ik stijg boven mijn egoïsme uit en bereik een staat, genaamd “de Ander”- 1,”en dan stijg ik zelfs hoger in een staat, genaamd “de Ander – 2.” Alles gebeurt in mij. Het gezegde, “Van liefde van de creëerde wezens naar liefde voor de Schepper” verwijst naar de twee stappen van corrigeren van mijn egoïstische verlangens.

Door het “geven aan een ander” wil ik gelijk zijn aan de Schepper, dit wil zeggen dat ik met Hem wil samensmelten. Alles bevindt zich in mij: In één geval wordt mijn verlangen genoemd “groep, “omgeving,” “mensheid,” en “zielen,”en in het andere geval, op een dieper niveau, wordt het genoemd “de Schepper.” Maar, dit alles vindt in mijn gecorrigeerde verlangen om te geven plaats. Ik ben betrokken in twee lagen van relaties. Het is gewoon moeilijker voor mij om aan de Schepper te “geven”, dan aan mijn collegae of vrienden.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed