Laat Een Prachtig Moment Niet Voorbij Gaan

festivalScheppers doel is om ons te verhogen naar Zijn niveau. Het verlangen om plezier te ontvangen, dat door de Schepper gemaakt was, is een kanaal waardoor we ons leven waarnemen. Dit is de enige eigenschap die buiten Hem bestaat.

Voor deze reden ervaren wij altijd een tekortkoming van vervulling. Voortdurend voelen we een gemis en voortdurend streven wij naar een nieuwe vervulling. Wanneer het Licht het verlangen om plezier te ontvangen vult, verdwijnt het direct. Het Licht annuleert het verlangen en daarom voelt het verlangen niet langer vervulling.

Dit is waarom het leven, dat we waarnemen in het verlangen om plezier te ontvangen, tijdelijk en voorbijgaand lijkt. Ieder passerend moment wist zichzelf in plaats van te blijven en het volgend moment aan te vullen.

Wanneer het verlangen en het plezier elkaar ontmoeten neutraliseren zij elkaar, zelfs als het plezier minimaal is. Ons leven is opgebouwd uit digitale contacten en minimale ontmoetingen tussen het verlangen (Kli) en het Licht verdwijnt direct; dit proces gebeurt door ons hele leven en eindigt met onze dood.

Laten we zeggen, men heeft een bepaalde nummer aan verlangens (een “quota” voor leven) bestaande uit verschillende miljoenen kleine delen van het verlangen om plezier te ontvangen die zichzelf de één na de ander onthult. Tegen ieder van hen is het Licht dat hen vult. Het moment dat ze elkaar ontmoeten, verdwijnen ze. Wanneer we al deze verlangens in ons ” toelage levens quota” benutten, eindigt ons leven.

Als we er in slagen te bewerkstelligen dat het Licht en het verlangen elkaar “vangen” op het moment van hun “ontmoeting” en ze “samen” te laten zijn, beginnen we het Licht te voelen, gevangen in het verlangen, als eeuwig oneindig leven. Het moment stopt met weg te gaan; het blijft en verheft ons boven tijd. We stoppen het moment en hierdoor slagen we in de verwezenlijking van eeuwig leven!

Dit is “het patent” van spirituele eeuwigheid en perfectie die we behalen met de hulp van de wijsheid van Kabbalah.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed

Volgend bericht: