Zoiets Als Een Teveel Aan Gevoel Bestaat Niet

out.jpgEen vraag die ik ontving: Hoe combineren we intellect en gevoelens?

Mijn Antwoord: Er wordt een schoolse benadering gebruikt voor kennisoverdracht op scholen en universiteiten. Toch zijn we vaak niet in staat onze leraren te begrijpen als we onze gevoelens er niet bij betrekken. Als iemand muziek studeert zal de persoon de muziek innerlijk moeten voelen. De persoon zal de verschillen tussen de fijnste tonen en nuances moeten kunnen onderscheiden. Met andere woorden, zijn gevoelens zullen samen komen met zijn intellect waardoor zijn gevoelens verder worden geactiveerd.

De bouwstenen van de wijsheid van Kabbalah zijn gevoelens, niet het intellect, omdat de materie van creatie het verlangen is. Daarom willen we ons verlangen ontwikkelen, het sensitiever en complexer maken. We zullen het moeten vullen met impressies, alle spleten en cellen van de fijnste, meest delicate emoties. Op dezelfde manier als een persoon zonder kennis op het gebied van wijn een 200 jaar oude wijn drinkt niet in staat is dezelfde nuances te proeven als de expert die er een heel bereik aan unieke sensaties in ervaart.

Toch was de wijnexpert niet geboren als wijnexpert, hij heeft dit rijke smaken palette ontwikkeld. Dit is precies wat wij ook moeten doen. We hebben een punt in ons hart dat de initiële impuls is die een richting aanwijst. Maar welke richting? Dat weten we nog niet omdat we de details van onze aspiraties nog niet kunnen bespeuren.

Dus het is essentieel voor een persoon om zijn punt in het hart te ontwikkelen. Hij moet het groter maken zodat het genoeg ruimte heeft om alle mogelijke details van zijn spirituele perceptie te bevatten. Het zal kundig worden in alle innerlijke responses, dieptes, hoogtes, kleuren en smaken van het spirituele zintuig.

Deze ontwikkeling komt voort uit iemands aspiratie richting het spirituele doel. Duizenden gevoelens zullen zich voor doen zodra we deze kunnen gewaarworden; alles is reeds aanwezig in de spirituele wereld. Het is onze taak om deze bekwaamheid te ontwikkelen. Om dit te kunnen bereiken zullen we ons naar het Licht moeten richten, ernaar verlangen dat het Licht op ons neer schijnt, ons corrigeert en ons gelijk maakt aan zichzelf.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed