De Echte Reden Voor Wat Ons Overkomt

What to Ask for At the Grave of a KabbalistKabbalisten zeggen ons dat de mens een integraal onderdeel van de natuur is, en er volkomen bestuurd door wordt. Om deze reden moeten we binnen de parameters van onze wereld, niet de nadruk leggen op de uiterlijke handelingen van de mensen en ze als “oorzaken” zien omdat alle handelingen in onze wereld eigenlijk gevolgen ofwel de consequenties zijn van de krachten die ons leven besturen.

De enige echte onafhankelijkheid voor de persoon zit in de spirituele stijging, die plaats vindt door het proces van het verwerven van de eigenschap van schenking en liefde. Dit betekent verkrijgen van de gelijkheid aan de Schepper, die via de Kabbalistische methodologie van het aantrekken van de Hoogst Besturende Kracht, ofwel het “Omringende Licht” verworven wordt. Met andere woorden, hebben we de kracht niet om het zelf te bereiken, maar alleen met de hulp van de Schepper en Zijn Licht.

Historische voorbeelden laten zien hoe de natuur een mens en een maatschappij als een heel bestuurt door de omgeving de veranderen. Gedurende bijvoorbeeld ons laatste ijsperiode (de kleine ijstijdperk 1650-1720 na.Chr.) toen heel Europa “aangevallen” werd door ijs, als gevolg van verminderde zonneactiviteit, kwamen er veel revoluties en opstanden tot stand. Dit fenomeen vond tegelijkertijd plaats op veel plekken in de wereld. Toch is het feit dat alleen het menselijke verlangen naar zelfverbetering in staat is om een zodanig sterke reactie van de natuur voor elkaar te krijgen, op het fysieke, aardse niveau, waarbij er geschikte omstandigheden voor verdere persoonlijke en sociale ontwikkeling geschapen worden.

Om deze reden is alleen ons innerlijke vooruitgang en uiterlijke verspreiding van Kabbalah (de methode voor correctie) is in staat om de maatschappij te doen beseffen dat niet de wereldlijke zelfverbetering niet werkt, en dat echte verbetering alleen mogelijk wordt door middel van het betrekking van de krachten van de natuur – de Schepper en Zijn Omringende Licht.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed