We Kunnen Het Paradijs Zien In Plaats Van De Hel

playingWe zullen het verlangen van de Schepper moeten vervullen juist wanneer we in duisternis verblijven. Dit kunnen we realiseren voor Hem, het is de meest gewilde en hoogst waardige staat omdat er geen tijd bestaat in spiritualiteit noch vinden er veranderingen plaats in de hoedanigheid.

Het is de mens zelf die zijn houding verandert en als resultaat daarvan ziet hij het Paradijs in plaats van de Hel. Hij kan een stijging zien in plaats van een daling en Licht in plaats van duisternis. Iemands houding is het enige subjectieve dat verandert.

Er zijn geen veranderingen in de staat van zijn die de Schepper voor ons heeft voorbereid; het is definitief. We hoeven er enkel mee overeen te stemmen, steeds meer en klaar te zijn om het in liefde en dankbaarheid te accepteren, om het te zien als de meeste verheven en gewilde staat van zijn. Dan willen we niets anders meer. Als resultaat zal onze instemming, liefde, begrip en devotie aan het plan van de Schepper zich verbreden en groeien.

De Schepper wil dat wij ontdekken dat alles alleen afhangt van onze houding ten opzichte van de onveranderlijke staat waarin we ons reeds bevinden. In deze realiteit verandert er niets anders dan onze houding.

Discussie | Share Feedback | Ask a question
"Kabbalah & het Doel van het Leven" Reacties RSS Feed